Calendari

Intercanvi Catalunya-Québec

L’Institut Jaume Balmes participa al programa de mobilitat organitzat pel Departament d’Educació i l’organització Éducation Internationale del Govern del Quebec en la promoció i gestió d’un programa d’intercanvi individual d’alumnat de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat per a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

L’intercanvi té una durada de sis mesos en total. Durant els tres primers mesos (setembre-desembre) els alumnes quebequesos fan estada a Catalunya i durant els tres següents els alumnes catalans fan la seva estada al Quebec. Durant l’estada al país d’acollida els alumnes estan matriculats en centres educatius i assisteixen a les classes corresponents i estan allotjats en famílies quebequeses o catalanes, segons correspongui, que tenen un fill/a que participa en el programa d’intercanvi. Els costos d’escolarització són coberts pel programa, mentre que els costos de desplaçament i acollida de l’alumnat són a càrrec de les famílies.

Contacta amb el centre

Contacta