FP Proves d'accés

Proves d'accés a estudis professionals, artístics i esportius


Avui 11/5 s'ha publicat el NOU CALENDARI de diverses proves d'accés a ensenyaments professionals, artístics i esportius:

Remarquem tots aquests ja que la NOVA DATA d'inscripció  és del 13 al 21 de maig de 2020.

==LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ I CONSULTES===

  • En el cas d’haver de presentar documentació, s’enviarà escanejada o fotografiada, per correu electrònic a: 

    provesaccesFP@jaumebalmes.net 
    indicant a l’Assumpte: MITJA_COGNOMS, NOM ASPIRANT o SUPERIOR_COGNOMS,NOM ASPIRANT (Exemple: MITJA_SANCHEZ GARCIA, LLUIS)

  • Qualsevol consulta o petició d’informació al correu: secretaria@jaumebalmes.net

Aquí teniu l'enllaç a tota la informació de les proves i un resum "A cop d'ull=Infografia" 
També us pot interessar aquest altre:

Ensenyaments professionals de música i dansa

Inscripció: del 13 al 20 de maig de 2020
Presentació de documentació i inscripcions a les proves d'accés i d'obtenció de títol (INFORMACIÓ DEL Consorci d'Educació de Barcelona (CEB)- 13/3/2020)

Informació en relació amb les mesures preventives, de protecció i organitzatives d'aplicació als centres i serveis del Servei d'Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

1. Proves d'accés als cicles de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius
Es mantenen les dates d'inscripció (que és telemàtica, del 16 al 26 de març) i, en cas s'hagi de presentar documentació en els centres, s'estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).
2. Proves d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior per als aspirants sense requisit acadèmic
Es mantenen les dates d'inscripció (que és telemàtica, del 23 al 27 de març) i, en cas que s'hagi de presentar documentació al centre, s'estableix com a via per fer-ho el correu electrònic del centre (documentació escanejada).
3. Prova ordinària per a l'obtenció dels certificats de nivells intermedi B1 i B2 i del nivell avançat C1 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que imparteixen les escoles oficials d'idiomes
Avui, 13 de març, s'han publicat les llistes provisionals d'admesos i exclosos que poden consultar-se per mitjans electrònics.
En cas que s'hagi de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions, la via per fer-ho serà mitjançant el correu electrònic del centre (documentació escanejada).

0 comentaris :

Publica un comentari