FP Proves d'accés

Proves d'accés a estudis professionals
Proves 
Grau Mitjà:


LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: prem l'enllaç


PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE. NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 14 al 27 d'abril, per correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

  • Aspirants exclosos a la llista provisional
    • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
    • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

Del 
14 al 27 d'abril, al centre triat per fer la prova (en horari d'atenció al públic, preferiblement matins), cal presentar:

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.


Grau Superior:

DOCUMENTACIÓ:


LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: prem l'enllaç


PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ AL CENTRE. NOMÉS CAL QUE PRESENTIN DOCUMENTACIÓ:

Del 15 al 28 d'abrilper correu electrònic provesaccesfp@jaumebalmes.net

Aspirants exclosos a la llista provisional
  • perquè no han acreditat els requisits de participació: original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport,
  • per manca de documentació relativa al dret d'exempció o de bonificació de la taxa: original i una fotocòpia de la documentació justificativa corresponent.

Del 15 al 28 d'abril, al centre triat per fer la prova (en horari d'atenció al públic, preferiblement matins), cal presentar:

 

En totes les activitats relacionades amb la prova, als efectes de comprovació de la seva identitat, els aspirants han de portar l'original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual van fer la inscripció.0 comentaris :

Publica un comentari