Equip Directiu

Mireia Martínez Tomé, directora
Llicenciada en Educació Física i en Psicologia.
Màster en Psicologia de l'esport.
Professora d'Educació Física des del 1990.
Al Balmes des del 1993.
"Les decisions importants cal deixar-les reposar".

Antoni Garrido Muñoz, cap d'estudis
 
Llicenciat en Matemàtiques.
Professor de Matemàtiques des del 1986.
Al Balmes des del 2005.
"De vegades la persona que ningú imagina capaç de fer res és la persona que fa coses que ningú imagina". Tothom té el seu itinerari formatiu.

Mònica Martín Aparicio, secretària

Llicenciada en Humanitats (UPF).
Màster en l'Ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera (UPF).
Professora de Geografia i Història des del 2011.
Al Balmes des del 2018.
"El cervell no és un got per omplir, sinó un llum per encendre" Plutarc.

Albert Daví Recasens, coordinador pedagògic
 
Llicenciat en Educació Física.
Mestre i Professor d'Educació Física des del 1987.
Al Balmes des del 2003. 
"Les petjades de les persones que han caminat juntes mai s'esborren".

Juan Carlos Faro Rodríguez, cap d'estudis d'FP
Enginyer Tècnic Industrial
Enginyer en Informàtica
Professor a l'FP des del 1985 (electrònica) i des del 2001 (informàtica)
Al Jaume Balmes des del 2002

“Estudiar és fer una inversió en nosaltres mateixos”


Xavier de Cabo Ramon, cap d'estudis de nocturn
Titulació Doctor en Física
Professor de Matemàtiques des del 1987
Al Balmes des del 2015
"Dins de qualsevol equip cal sumar sempre...en positiu".


0 comentaris :

Publica un comentari