ESO Preinscripció i matrícula

==MATRICULA ALUMNAT NOU A L'ESO CURS 2020/2021===


===CALENDARI DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020 [BAREM PROVISIONAL V2 del 2/6/2020]
  També podeu fer la consulta a través de l’OVT.
  Cal tenir en compte que l'identificador que s'ha d'introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud, no pas el de l'alumne/a.
  • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020 [LLISTA]
  • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 hEl número per determinar l'ordre de les sol·licituds és el 33.386 
  • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020 [LLISTA]
  • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
  • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020 [OFERTA també es pot consultar de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21
  • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

  ===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
   L’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada s’ha de presentar mitjançant el correu electrònic a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ ESO_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[PREINSCRIPCIÓ ESO1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   Al centre demanat en 1a opció s'ha de presentar per correu electrònic, en tots els casos, a més del resguard de la sol·licitud de preinscripció, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent: 
    ▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
    ▪ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
    ▪ El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
    De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
    ▪ Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: del 19 al 22 de maig de 2020
   Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

   ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
   ▪ Portar bolígraf de casa.
   ▪ Portar mascareta i guants de casa.

   ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.

  ===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
  • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
   • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
   • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
  • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
  • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net

  ===INFORMACIÓ COMPLETA===

  • ESO: del 13 al 22 de maig.
  • BATXIBAC: del 18 al 22 de maig.
  • Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny.
  • FP de Grau mitjà: del 2 al 8 de juny.
  • FP de Grau Superior: del 10 al 17 de juny.

  Accions i materials per a les famílies del CEB (Consorci d'Educació de Barcelona)

  Informació i materials de les Portes Obertes 


  ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 7 de març 

  De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre:
  • De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX. 
  • De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO. 
  A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac  ==  Batxillerat nocturn == Guia alumnes BTX nocturn][Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemples BTX1]


  A les 12.30h xerrada informativa de l'ESO. [Material de la sessió:  ESO  = Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX ]

  FP Informàtica: 
  • Dissabte 7 de març a les 10.30h 
   [Material de la sessió: Formació Professional]
  • Dimecres 22 d'abril de les 19h
  ============

  MATRICULACIÓ ESO CURS 2019/2020 

  CALENDARI DE MATRÍCULA:

  Alumnat NOU al centre:  A partir del dia 12 de juny de 2019, les famílies dels alumnes admesos al centre rebran, per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula

  Alumnat del centre:  A partir del dia 17 de juny de 2019, s'enviarà a les famílies per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula. El termini per formalitzar la matrícula és a partir del dia 21 de juny de 2018.

  Si algú no ha rebut aquesta informació que enviï un correu a secretaria@jaumebalmes.net

  HORARI DE SECRETARIA: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00H A 13:00H

  INFORMACIONS IMPORTANTS:

  Associació esportiva escolar AEE : 

  AMPA: informació de l'AMPA, reutilització de llibres, lloguer d'armariets, activitats extraescolars, servei de monitoratge de menjador i calendari dels serveis de l'AMPA.

  20 de juny a les 18h hi ha una reunió de l’AMPA per explicar a les famílies els serveis que gestiona: reutilització de llibres (IDDINK i intermercat); lloguer d’armariets; extraescolars (teatre, cor, big band) i servei de menjador.

  27 de juny a partir de les 19h, celebració de l’Intermercat (festa a l’institut per acomiadar el curs amb el tradicional intercanvi de llibres, actuació de la BBBand (big band del Balmes) , refrigeri i altres sorpreses)

  NOU!! Us proposem que els exemplars que tingueu dels llibres de lectura del següent llistat els lliureu a l’stand de l’AMPA on us donarem 2€ per unitat. 

  El llibres recollits s’incorporaran al fons de la biblioteca del centre i estaran a disposició de tots els alumnes en préstec.

  Detall dels llibres de lectura de català o castellà

   

  Iddink recollida de llibres: 

  • 10/07/2019 de 9:30h a 14h i de 15h a 16:30h a la biblioteca del centre

   05/09/2019 de 10h a 13:30h a la biblioteca del centre

  Activitats de reforç d'estiu 2019: de Recuperació i de consolidació: estan al Moodle del centre, podeu entrar identificats o com a convidats

  Ús espai menjador

  ========================================  0 comentaris :

  Publica un comentari