ESO Preinscripció i matrícula

MATRICULACIÓ ESO CURS 2019/2020 

CALENDARI DE MATRÍCULA:

Alumnat NOU al centre:  A partir del dia 12 de juny de 2019, les famílies dels alumnes admesos al centre rebran, per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula

Alumnat del centre:  A partir del dia 17 de juny de 2019, s'enviarà a les famílies per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula. El termini per formalitzar la matrícula és a partir del dia 21 de juny de 2018.

Si algú no ha rebut aquesta informació que enviï un correu a secretaria@jaumebalmes.net

HORARI DE SECRETARIA: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00H A 13:00H

INFORMACIONS IMPORTANTS:

Associació esportiva escolar AEE : 

AMPA: informació de l'AMPA, reutilització de llibres, lloguer d'armariets, activitats extraescolars, servei de monitoratge de menjador i calendari dels serveis de l'AMPA.

20 de juny a les 18h hi ha una reunió de l’AMPA per explicar a les famílies els serveis que gestiona: reutilització de llibres (IDDINK i intermercat); lloguer d’armariets; extraescolars (teatre, cor, big band) i servei de menjador.

27 de juny a partir de les 19h, celebració de l’Intermercat (festa a l’institut per acomiadar el curs amb el tradicional intercanvi de llibres, actuació de la BBBand (big band del Balmes) , refrigeri i altres sorpreses)

NOU!! Us proposem que els exemplars que tingueu dels llibres de lectura del següent llistat els lliureu a l’stand de l’AMPA on us donarem 2€ per unitat. 

El llibres recollits s’incorporaran al fons de la biblioteca del centre i estaran a disposició de tots els alumnes en préstec.

Detall dels llibres de lectura de català o castellà

 

Iddink recollida de llibres: 

 • 10/07/2019 de 9:30h a 14h i de 15h a 16:30h a la biblioteca del centre

  05/09/2019 de 10h a 13:30h a la biblioteca del centre

Activitats de reforç d'estiu 2019: de Recuperació i de consolidació: estan al Moodle del centre, podeu entrar identificats o com a convidats

Ús espai menjador

========================================

 Preinscripció i matrícula pel curs 2019-2020  El codi de la sol·licitud. PRE19-20xxxxxxxx
   El número del document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) del tutor o tutora que s'ha indicat a la sol·licitud com a referent per fer les consultes.


   • Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril. 
    • Sol·licitud de preinscripció: A partir del dia 29. Us recordem que un cop feta la sol·licitud en suport informàtic (enviada, impresa i signada), haureu de presentar-la al centre sol·licitat com a 1a petició adjuntant la documentació requerida.
     L'horari de secretaria és:  Matins: 9 a 13h - Tardes Dilluns i Dimecres de 16 a 18h.

   • Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa: Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professional de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d'ESO diferents als centres amb simultaneïtat d'estudis. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.
    Encara que no provinguin d'un centre adscrit, tenen prioritat per accedir a les places d'ESO dels centres amb l'horari adaptat com és el cas de l'Institut Jaume Balmes. 
    Els alumnes que cursen o opten per cursar ensenyaments professionals de música o de dansa: 
    - En el moment de fer la sol·licitud de preinscripció: han de declarar que estan admesos o pendents de matrícula en un centre autoritzar per cursar ensenyaments professionals 
    -  En el moment de formalitzar la matrículahan de declarar que estan matriculats en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.
    Cal omplir el següent formulari abans de presentar la documentació de la preinscripció. 

    • Centres adscrits:
      • 08043814 Escola Carlit
      • 08001807 Escola de la Concepció
      • 08066462 Escola dels Encants
      • 08052657 Escola Fort Pienc 
      • 08001777 Escola Ramon Llull 
      • 08043292 Escola Tabor
     • L'àrea d'influència  de l'Institut Jaume Balmes per l'ESO: tot el districte de l'Eixample més àrea d'influència dels centres adscrits. 


     ESO : Dissabte 9 de març 

     De 10.30h a 12.30h visita a les instal·lacions del centre

     A les 12.30h xerrada informativa de l'ESO. [Material de la sessió:  ESO  = Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX ]

     ==============


     ==========================     0 comentaris :

     Publica un comentari a l'entrada