FP Preinscripció i matriculacióCONSULTA ELS RESULTATS   (Alumnes assignats, preinscrits i llista d'espera)MATRÍCULA GRAU SUPERIOR CURS 2019-2020

Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a les taxes i preus públics.

ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2019. A partir del 14/06/2019 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

ALUMNAT NOU AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 18 al 23 de juliol. El dia 17 de juliol, els alumnes admesos al centre rebran per correu electrònic les instruccions de com formalitzar la matrícula.

MATRÍCULA GRAU MITJÀ SMX CURS 2019-2020 

ALUMNES DEL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2019L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2019/2020. 

ALUMNES NOUS AL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és del 9 al 15 de juliol de 2019L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2019/2020.

INFORMACIONS IMPORTANTS

Ús espai menjador: full informatiu

Convalidacions:

Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l'import abonat.
Convalidacions establertes:

   Les convalidacions tenen els següents efectes:
   • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.
   • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle.  
   No s'entén per convalidació un reconeixement d'un mòdul o crèdit cursat i superat, en aques cas serà un trasllat de nota numèrica:
   • Certificat de notes d'un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
   • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica't amb requisits d'accés.
   • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d'accés. 
   Sol·licitud d'exempció de la formació pràcticadocumentació de sol·licitud 
      HORARI DE SECRETARIA:
      • Matins: de dilluns a divendres de 9h a 13h
      • Tardes (només d'octubre a maig): dilluns i dimecres de 16 a 18h

      Preinscripció pel curs 2019-2020

      Publicada l'ordre i el calendari complet al DOGC Núm. 7821 - 1.3.2019 


      FP de Grau Superior del 29 de maig al 5 de  juny.        Sol·licitud electrònica. El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

      Poden fer ús de la sol·licitud electrònica
      Alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

      Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
      1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
      2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
      - DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
       - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
      - Número de telèfon mòbil.
      3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

      Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
      1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
      2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).

      Sol·licitud suport informàtic. Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previs per a la presentació de la documentació.

      Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic
      • Alumnes de fora de Catalunya.
      • Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 4 cursos.


      FP de Grau Mitjà del 14 al 21 de maig


      Sol·licitud electrònica. El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.
      Poden fer ús de la sol·licitud electrònica
      • Mare, pare o tutor/a legal amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

      Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
      1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
      2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
      - DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
       - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
      - Número de telèfon mòbil.
      3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

      Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
      1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
      2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).

      Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previs per a la presentació de la documentació.
      Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic
      • Alumnes de fora de Catalunya.
      • Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 4 cursos.      ====================================

      MATRÍCULA GRAU SUPERIOR CURS 2019-2020

      Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a les taxes i preus públics.

      ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2019. A partir del 14/06/2019 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

      ALUMNAT NOU AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 18 al 23 de juliol. El dia 17 de juliol, els alumnes admesos al centre rebran per correu electrònic les instruccions de com formalitzar la matrícula.

      MATRÍCULA GRAU MITJÀ SMX CURS 2019-2020 

      ALUMNES DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2019. L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2019/2020. 

      ALUMNES NOUS AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 9 al 15 de juliol de 2019. L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2019/2020.

      INFORMACIONS IMPORTANTS
       
      Ús espai menjador: full informatiu

      Convalidacions:

      Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l'import abonat.


      Convalidacions establertes:


      Les convalidacions tenen els següents efectes:

      • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.
      • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle.  

      No s'entén per convalidació un reconeixement d'un mòdul o crèdit cursat i superat, en aques cas serà un trasllat de nota numèrica:

      • Certificat de notes d'un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
      • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica't amb requisits d'accés.
      • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d'accés. 
      Sol·licitud d'exempció de la formació pràctica: documentació de sol·licitud 

      HORARI DE SECRETARIA:
      • Matins: de dilluns a divendres de 9h a 13h
      • Tardes (només d'octubre a maig): dilluns i dimecres de 16 a 18h

      0 comentaris :

      Publica un comentari a l'entrada