FP Preinscripció i matriculació


===CALENDARI DEL PROCÉS===

FP de Grau Mitjà:

FP de Grau Superior:

MATRÍCULA CURS 2020-2021

MATRÍCULA GRAU MITJÀ SMX CURS 2020-2021 

ALUMNAT DEL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és del 19 al 23 de juny de 2020A partir del 18/06/2020 des de la secretaria del centre rebreu, per correu electrònic, instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

ALUMNAT NOU AL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és de l'1 al 7 de setembre de 2010L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2020/2021.


MATRÍCULA GRAU SUPERIOR CURS 2020-2021

Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a les taxes i preus públics.

ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 19 al 23 de juny de 2020. A partir del 18/06/2020 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

ALUMNAT NOUS AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és de l'1 al 7 de setembreL'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2020/2021.


INFORMACIONS IMPORTANTS


Convalidacions:

Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l'import abonat.
Convalidacions establertes:

  Les convalidacions tenen els següents efectes:
  • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.
  • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle.  
  No s'entén per convalidació un reconeixement d'un mòdul o crèdit cursat i superat, en aques cas serà un trasllat de nota numèrica:
  • Certificat de notes d'un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica't amb requisits d'accés.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d'accés. 
  Sol·licitud d'exempció de la formació pràcticadocumentació de sol·licitud 


   • PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

   • FP de Grau mitjà: del 2 al 8 de juny.
   • FP de Grau Superior: del 10 al 17 de juny.

   FP de Grau Mitjà del 2 al 8 de juny


    Sol·licitud electrònica. 
    El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

    Poden fer ús de la sol·licitud electrònica
    • Mare, pare o tutor/a legal amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

    Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
    1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
    2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
    - DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
     - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
    - Número de telèfon mòbil.
    3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

    Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
    1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
    2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).
    Perquè el tràmit tingui efecte, cal fer l'enviament dels resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada a l'adreça preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ _núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[PREINSCRIPCIÓ GRAU MITJÀ] SANCHEZ GARCIA, LLUIS").

    Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic
    • Alumnes de fora de Catalunya.
    • Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 5 cursos.


    Sol·licitud presencial (NOMÉS DE MANERA EXCEPCIONAL)

    • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: 5 de JUNY de 2020
     Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

     ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
     ▪ Portar bolígraf de casa.
     ▪ Portar mascareta i guants de casa.

     ▪ Mantenir la distància de seguretat de 2m.


    El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

    Poden fer ús de la sol·licitud electrònica
    • Alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

    Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
    1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
    2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
    - DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
     - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
    - Número de telèfon mòbil.
    3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

    Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
    1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
    2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).
    Perquè el tràmit tingui efecte, cal fer l'enviament dels resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada a l'adreça preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[PREINSCRIPCIÓ GRAU SUPERIOR] SANCHEZ GARCIA, LLUIS").

    Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic
    • Alumnes de fora de Catalunya.
    • Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 5 cursos.

    Sol·licitud presencial (NOMÉS DE MANERA EXCEPCIONAL)

    • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: 17 de JUNY de 2020
     Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

     ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
     ▪ Portar bolígraf de casa.
     ▪ Portar mascareta i guants de casa.

     ▪ Mantenir la distància de seguretat de 2m.


    FP Informàtica: 
    • Dissabte 7 de març a les 10.30h 
     [Material de la sessió: Formació Professional]
    • Dimecres 22 d'abril de les 19h

    Accions i materials per a les famílies del CEB (Consorci d'Educació de Barcelona)
     ====================

     0 comentaris :

     Publica un comentari