BATXILLERAT Preinscripció i matriculació

==MATRICULA ALUMNAT NOU AL BATXILLERAT CURS 2020/2021===
===CALENDARI DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020 [Llista]
 • També podeu fer la consulta a través de l’OVT.
  Cal tenir en compte que l'identificador que s'ha d'introduir és el del progenitor que ha fet la sol·licitud, no pas el de l'alumne/a.
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020 [Llista]
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020 [Llista]
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020 [Llista]
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020

===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2020 [consulta de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21]
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
 • Només per a Batxillerat Nocturn premeu aquest enllac NOCTURN
 • Per a Batxillerat Diürn seguiu les instruccions següents:
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2
  • Presentació de documentaciófins al 4 de juny de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [BATXILLERAT_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[BATXILLERAT 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • Resguard de la tramitació de la sol·licitud oficial.
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: el 3 de juny de 2020
   Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

   ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
   ▪ Portar bolígraf de casa.
   ▪ Portar mascareta i guants de casa.

   ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.
===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===INFORMACIÓ COMPLETA===

Accions i materials per a les famílies del CEB (Consorci d'Educació de Barcelona)


Informació i materials de les Portes Obertes 

ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 7 de març 

De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre:
 • De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX. 
 • De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO. 
A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac  ==  Batxillerat nocturn == Guia alumnes BTX nocturn][Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemples BTX1]


A les 12.30h xerrada informativa de l'ESO. [Material de la sessió:  ESO  = Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX ]

FP Informàtica: 
 • Dissabte 7 de març a les 10.30h 
  [Material de la sessió: Formació Professional]
 • Dimecres 22 d'abril de les 19h

  ============================

  MATRICULACIÓ CURS 2019-2020

  CALENDARI DE MATRÍCULA:

  Alumnat NOU al centre:  A partir del dia 12 de juny de 2019, les famílies dels alumnes admesos al centre rebran, per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula

  Alumnat del centre:  A partir del dia 17 de juny de 2019, s'enviarà a les famílies per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula. El termini per formalitzar la matrícula és a partir del dia 21 de juny de 2018.

  Si algú no ha rebut aquesta informació que enviï un correu a secretaria@jaumebalmes.net

  HORARI DE SECRETARIA: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00H A 13:00H

  INFORMACIONS IMPORTANTS:

  Associació esportiva escolar AEE : 

  AMPA: informació de l'AMPA, reutilització de llibres, lloguer d'armariets, activitats extraescolars, servei de monitoratge de menjador i calendari dels serveis de l'AMPA.

  20 de juny a les 18h hi ha una reunió de l’AMPA per explicar a les famílies els serveis que gestiona: reutilització de llibres (IDDINK i intermercat); lloguer d’armariets; extraescolars (teatre, cor, big band) i servei de menjador.

  27 de juny a partir de les 19h, celebració de l’Intermercat (festa a l’institut per acomiadar el curs amb el tradicional intercanvi de llibres, actuació de la BBBand (big band del Balmes) , refrigeri i altres sorpreses)

  NOU!! Us proposem que els exemplars que tingueu dels llibres de lectura del següent llistat els lliureu a l’stand de l’AMPA on us donarem 2€ per unitat. 

  El llibres recollits s’incorporaran al fons de la biblioteca del centre i estaran a disposició de tots els alumnes en préstec.

  Detall dels llibres de lectura de català o castellà

   

  Iddink recollida de llibres: 

  • 10/07/2019 de 9:30h a 14h i de 15h a 16:30h a la biblioteca del centre

   05/09/2019 de 10h a 13:30h a la biblioteca del centre

  Activitats de reforç d'estiu 2019: de Recuperació i de consolidació: estan al Moodle del centre, podeu entrar identificats o com a convidats

  Ús espai menjador

  ========================================  PREINSCRIPCIÓ CURS 2019/2020

  Llistes amb puntuació provisional


  Presentació de sol·licitud: del 14 al 21 de maig ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins el 23 de maig de 2019.

       . Sol·licitud electrònicaEl tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.
  Poden fer ús de la sol·licitud electrònica: mare, pare o tutor/a legal amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l'identificador de l'alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

  Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
  1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
  2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
  - DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
   - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
  - Número de telèfon mòbil.
  3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

  Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
  1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
  2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).

  Cal enviar per correu electrònic a secretaria@jaumebalmes.net  amb  assumpte "Tria de matèria BTX" el full amb la tria de matèries que voleu fer. [Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == BLOC 1 Batx 3anysNocturn == Exemple BTX1Heu d'indicar clarament:
        . Les vostres dades.
        . El 1r idioma estranger que fareu.
        . Triar la vostra modalitat i dins d'aquesta, marcar un total de 4             hores en cada franja.
        . Si el teu itinerari no està contemplat, proposa'l i justifica'l.
        . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o                  reconeixement d'estudis també ho heu d'indicar.

       . Sol·licitud en suport informàtic: Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.
  Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic:
      - Alumnes de fora de Catalunya
      - Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 4 cursos
  Cal adjuntar a l'imprès oficial de la preinscripció el full amb la tria de matèries que voleu fer. [Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == BLOC 1 Batx 3anys Nocturn == Exemple BTX1] Heu d'indicar clarament:
        . Les vostres dades.
        . El 1r idioma estranger que fareu.
        . Triar la vostra modalitat i dins d'aquesta, marcar un total de 4             hores en cada franja.
        . Si el teu itinerari no està contemplat, proposa'l i justifica'l.
        . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o                  reconeixement d'estudis també ho heu d'indicar.

  - Documentació i Criteris de prioritat

  - Centres adscrits pel Batxillerat:
              08059342 IESA Institut del Teatre
              08053571 Institut Escola Art Oriol Martorell

  - Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa: En el Batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquest ensenyament i els professionals de música o dansa tindran prioritat en l'admissió a l'Institut Jaume Balmes.
  En el Batxillerat només l'alumnat que demani anar a un centre d'ensenyaments integrats poden presentar dues preinscripcions i no es considerarà duplicitat de sol·licitud.
  Documentació a presentar: Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s'està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

  - Àrea d'influència: tot el districte de l'Eixample.


  0 comentaris :

  Publica un comentari