BATXILLERAT Preinscripció i matriculació

MATRICULACIÓ CURS 2019-2020

CALENDARI DE MATRÍCULA:

Alumnat NOU al centre:  A partir del dia 12 de juny de 2019, les famílies dels alumnes admesos al centre rebran, per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula

Alumnat del centre:  A partir del dia 17 de juny de 2019, s'enviarà a les famílies per correu electrònic, les instruccions de com formalitzar la matrícula. El termini per formalitzar la matrícula és a partir del dia 21 de juny de 2018.

Si algú no ha rebut aquesta informació que enviï un correu a secretaria@jaumebalmes.net

HORARI DE SECRETARIA: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9:00H A 13:00H

INFORMACIONS IMPORTANTS:

Associació esportiva escolar AEE : 

AMPA: informació de l'AMPA, reutilització de llibres, lloguer d'armariets, activitats extraescolars, servei de monitoratge de menjador i calendari dels serveis de l'AMPA.

20 de juny a les 18h hi ha una reunió de l’AMPA per explicar a les famílies els serveis que gestiona: reutilització de llibres (IDDINK i intermercat); lloguer d’armariets; extraescolars (teatre, cor, big band) i servei de menjador.

27 de juny a partir de les 19h, celebració de l’Intermercat (festa a l’institut per acomiadar el curs amb el tradicional intercanvi de llibres, actuació de la BBBand (big band del Balmes) , refrigeri i altres sorpreses)

NOU!! Us proposem que els exemplars que tingueu dels llibres de lectura del següent llistat els lliureu a l’stand de l’AMPA on us donarem 2€ per unitat. 

El llibres recollits s’incorporaran al fons de la biblioteca del centre i estaran a disposició de tots els alumnes en préstec.

Detall dels llibres de lectura de català o castellà

 

Iddink recollida de llibres: 

 • 10/07/2019 de 9:30h a 14h i de 15h a 16:30h a la biblioteca del centre

  05/09/2019 de 10h a 13:30h a la biblioteca del centre

Activitats de reforç d'estiu 2019: de Recuperació i de consolidació: estan al Moodle del centre, podeu entrar identificats o com a convidats

Ús espai menjador

========================================PREINSCRIPCIÓ CURS 2019/2020

Llistes amb puntuació provisional


Presentació de sol·licitud: del 14 al 21 de maig ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins el 23 de maig de 2019.

     . Sol·licitud electrònicaEl tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.
Poden fer ús de la sol·licitud electrònica: mare, pare o tutor/a legal amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l'identificador de l'alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).

Procediment d’alta al servei idCAT Mòbil
1.- Accedir a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://idcatmobil.seu.cat/).
2.- Emplenar el formulari amb les següents dades:
- DNI Document Nacional d’Identitat (cal fer constar el número, la data de validesa i la data de naixement).
 - TSI Número de la targeta sanitària individual del CatSalut (Servei Català de la Salut). En cas de no disposar de TSI, aquesta se sol·licita a http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/la-tsi/ (en pocs dies es rep a casa).
- Número de telèfon mòbil.
3.- Es validen les dades i se’n demana la confirmació: s’ha d’introduir un codi que s’ha rebut mitjançant un SMS al número de telèfon mòbil consignat.

Procediment per fer ús de l’idCAT Mòbil
1.- S’accedeix a la sol·licitud electrònica de preinscripció, on cal identificar-se.
2.- Des de la sol·licitud es genera la tramesa d’una contrasenya que s’envia per SMS al mòbil de l’usuari, que cal especificar a la sol·licitud electrònica de preinscripció (caduca al cap de 30 minuts i és d’un sol ús).

Cal enviar per correu electrònic a secretaria@jaumebalmes.net  amb  assumpte "Tria de matèria BTX" el full amb la tria de matèries que voleu fer. [Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == BLOC 1 Batx 3anysNocturn == Exemple BTX1Heu d'indicar clarament:
      . Les vostres dades.
      . El 1r idioma estranger que fareu.
      . Triar la vostra modalitat i dins d'aquesta, marcar un total de 4             hores en cada franja.
      . Si el teu itinerari no està contemplat, proposa'l i justifica'l.
      . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o                  reconeixement d'estudis també ho heu d'indicar.

     . Sol·licitud en suport informàtic: Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previst per a la presentació de la documentació.
Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic:
    - Alumnes de fora de Catalunya
    - Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 4 cursos
Cal adjuntar a l'imprès oficial de la preinscripció el full amb la tria de matèries que voleu fer. [Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == BLOC 1 Batx 3anys Nocturn == Exemple BTX1] Heu d'indicar clarament:
      . Les vostres dades.
      . El 1r idioma estranger que fareu.
      . Triar la vostra modalitat i dins d'aquesta, marcar un total de 4             hores en cada franja.
      . Si el teu itinerari no està contemplat, proposa'l i justifica'l.
      . Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o                  reconeixement d'estudis també ho heu d'indicar.

- Documentació i Criteris de prioritat

- Centres adscrits pel Batxillerat:
            08059342 IESA Institut del Teatre
            08053571 Institut Escola Art Oriol Martorell

- Simultaneïtat d'ensenyaments professionals de música i dansa: En el Batxillerat, les persones que cursin simultàniament aquest ensenyament i els professionals de música o dansa tindran prioritat en l'admissió a l'Institut Jaume Balmes.
En el Batxillerat només l'alumnat que demani anar a un centre d'ensenyaments integrats poden presentar dues preinscripcions i no es considerarà duplicitat de sol·licitud.
Documentació a presentar: Declaració quan es fa la sol·licitud de preinscripció i en el moment de formalitzar la matrícula, que s'està matriculat o admès pendent de matriculació en un centre autoritzat per cursar ensenyaments professionals.

- Àrea d'influència: tot el districte de l'Eixample.

====================================================

Material portes obertes Batxillerat (BTX): Dissabte 9 de març 

[Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac  ==  Batxillerat nocturn == Guia alumnes BTX nocturn]

[Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn =BLOC 1 Batx 3anysNocturn =Exemples BTX1]MATRICULA CURS 2018/2019ALUMNAT DEL CENTRE:


 • BATXILLERAT DIÜRN: El terminini per formalitzar la matrícula és del 18 al 20 de juny de 2018. El dia 15/06/2018 s'enviarà a les famílies, per correu electrònic, instruccions de com formalitzar la matrícula.
 • BATXILLERAT NOCTURNEl termini per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2018-2019 és del 25 al 27 de juny. A partir del dia 22 de juny de 2018, des de la secretaria del centre farem arribar a l'alumnat, per correu electrònic, informació de com formalitzar-la. El Cap d'Estudis us lliurarà documentació necessària per del curs vinent.
   • En cas de dubtes envia un correu a: nocturn@jaumebalmes.net


ALUMNAT NOU AL CENTRE: del 4 l'11 de juliol de 2018


 • BATXILLERAT DIÜRN: Les famílies dels alumnes admesos al centre rebran, per correu electrònic, instruccions de com formalitzar la matrícula.
 • BATXILLERAT NOCTURN:
 • L'alumnat que ha participat a la preinscripció i és admès al centre, rebrà per correu electrònic les instruccions de com ha de formalitzar la matrícula.
 • L'alumnat que no ha participat en el procés de la preinscripció ha d'enviar un correu electrònic a l'adreça: nocturn@jaumebalmes.net  ALTRA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIONS IMPORTANTS:


  Associació esportiva escolar AEE :   AMPA :informació de l'AMPA, reutilització de llibres, lloguer d'armariets, activitats extraescolars, servei de monitoratge de menjador i calendari dels serveis de l'AMPA.


  20 de juny a les 18h hi ha una reunió de l’AMPA per explicar a les famílies els serveis que gestiona: reutilització de llibres (IDDINK i intermercat); lloguer d’armariets; extraescolars (teatre, cor, big band) i servei de menjador.

  28 de juny a partir de les 19h, celebració de l’Intermercat (festa a l’institut per acomiadar el curs amb el tradicional intercanvi de llibres, taller autoservei de folrat, refrigeri i altres sorpreses)

  IDDINK empresa de venda i reutilització de llibres "ecoBooks": Carta informativa / Calendari / Com fer la comanda  

  Llibres de text i lectures obligatòries d'ESO i BTX pel 2018-2019

  Activitats de reforç d'estiu 2018: de Recuperació i de consolidació: estan al Moodle del centre, podeu entrar identificats o com a convidats.


  Calendari exàmens extraordinaris (ESO i BTX1): Del 3 i 4 de setembre de 2018.  


  Ús espai menjador

  ==========================


  Preinscripció BatxiBa(Batxillerat - Baccalauréat)

  • Presentació de sol·licituds: del 2 al 4 de maig.
  • Calendari, documentació i criteri de prioritat (nota expedient)
  • Data de la prova de nivell de llengua francesa: el divendres 27/04/2018 a les 16h.  
  • Cal que adjunteu a l'imprès oficial de preinscripció el full amb la tria de matèries que voleu fer[Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemple BTX1]

   Heu d’indicar clarament:
    
  • Les vostres dades.
  • El 1r idioma estranger que fareu.
  • Triar la vostra modalitat i dins d’aquesta marcar un total de 4 hores en cada franja.
  • Si el teu itinerari no està contemplat, proposa’l i justifica’l. 
  • Si esteu en condicions de demanar alguna convalidació o reconeixement d’estudis també ho heu d’indicar.

   

  ====================================  ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 10 de març 

  De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre:
  • De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX. 
  • De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO. 
  A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac  ==  Batxillerat nocturn == Guia alumnes BTX nocturn][Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemple BTX1]

  A les 12.30h xerrada informativa de l'ESO. [Material de la sessió:  ESO  ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX]

  FP Informàtica: 
  • Dissabte 10 de març a les 10.30h
  • Dimecres 25 d'abril de les 19h
   [Material de la sessióFormació Professional]

  ============================

  0 comentaris :

  Publica un comentari a l'entrada