Calendari

MATRÍCULA BATXILLERAT NOCTURN – curs 2018-2019

Cal
tenir en compte que només podem oferir les assignatures de modalitat següents:

Matèries de Modalitat que s’ofereixen
al Batxillerat Nocturn

1r de BATXILLERAT
Modalitat
de Ciències i Tecnologia
Modalitat
d’Humanístic i Ciències Socials
1ZMA  Matemàtiques
1ZMS
(Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials)  o 
1ZLA ( Lllatí )
1ZBI  (Biologia I) o 1ZFI (Física) *
ZHM
( Història del món )
1ZQI  (Química I)
ZEC
(Economia)
2n de BATXILLERAT
Modalitat
de Ciències i Tecnologia
Modalitat
d’Humanístic i Ciències Socials
2ZMA  Matemàtiques
2ZMS
(Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials)  o 
2ZLA ( Lllatí )
2ZBI  (Biologia II)
2ZGE
( Geografia )
2ZQI  (Química II)
2ZHA
(Història de l’art)
*S’impartirà
només una de les dues assignatures, la que tingui més alumnes matriculats.
L’altra assignatura, si s’escau, es podrà fer telemàticament per l’IOC
(Institut Obert de Catalunya).

A més a més, es poden fer telemàticament altres assignatures de modalitat
diferents a les que oferim per l’IOC (Institut Obert de Catalunya.
https://ioc.xtec.cat/educacio/), amb un màxim de dues per curs. En cas de voler fer
alguna assignatura a l’IOC cal parlar abans amb el cap d’estudis, Xavier de Cab
o,  xdacabo@jaumebalmes.net.
A  continuació adjunto la documentació que caldrà
presentar per a formalitzar la matrícula a les oficines del centre:
DOCUMENTACIÓ
A LLIURAR AMB LA MATRÍCULA

(si ja sou alumnes del centre o alumnes nous que heu fet correctament la
preinscripció no cal que lliureu la documentació que porta *)
1*. Còpia i original DNI de l’alumne/a.
2*. Una fotografia mida carnet amb nom
i cognom darrer
a
(actuals i en color).
3*. Resguard títol ESO (o equivalent) o
últim butlletí de notes o certificat de notes (2n BATX o repetidors de 1r curs
de BATX nous alumnes al centre)
4*.  Fotocòpia i original del
carnet de la Targeta Sanitaria Individual del CAT salut.
5.- Número de Usuari de la Seguretat
Social (NUSS). Si no el teniu heu d’omplir el TA1 (
aquest és l’enllaç
: https://drive.google.com/file/d/1LvzJjEva1-Vxv1fNwDo3d4b-YGfyQbTu/view?usp=sharing)
6.- Full de tria de modalitat i
assignatures a matricular.
Es troba a la web del
centre
:
A més a més tothom ha d’omplir el formulari següent :
Alumnes que es matriculen a 1r batxillerat: 
Alumnes que es matriculen a 2n Batxillerat:
7*. Full de dades personals ( a la web del centre:
8*. Full d’autorització per a la
publicació d’imatges dels/les alumnes i Carta de compromís educatiu curs
2017-18
( a la web del centre:
10. Resguard del pagament de matrícula. (cal llegir les línies següents)

      PAGAMENT
       El pagament de la matrícula és de 46,12 €1 per a tot el curs i s’ha de fer en un únic pagament2:
·        
a través d’un caixer automàtic de La Caixa (CaixaBanc), amb una targeta
(de dèbit o de crèdit) de qualsevol entitat
(no es cobra cap comissió). No es pot fer el pagament
en efectiu per caixa ni en d’altres caixers automàtics que no siguin de La
Caixa
.
·        
Seleccioneu l’opció
pagaments”, a continuació “sense codi de barres” i finalment l’opció “per Entitat”. Introduïu el següent número d’entitat: 0415864
       És molt important que en fer el pagament l’identifiqueu, tot escrivint en l’espai en blanc que apareix         el vostre nom i cognoms, el curs
(1r BATX o 2n BATX) en el qual es matricula
i el règim
(diürn o                     nocturn)
.
      Del caixer automàtic en surten dues còpies del pagament, una d’elles s’ha de donar a la Secretaria              amb
els altres documents de matrícula
, l’altre còpia és per a vosaltres.
(1) El pagament de
la matrícula inclou l’assegurança escolar obligatòria de 1,12€, que permet
cobrir qualsevol accident escolar i la quota de material de 45€, que s’utilitza
per pagar el paper, fotocòpies, material d’oficina, serveis d’Internet, etc.,
al llarg dels curs. Aquest pagament és voluntari, però la Direcció del Centre
recomana molt de fer-lo per tal d’oferir un millor servei educatiu. No obstant
això, pot sol·licitar la devolució al Secretari, durant el període de
matrícula.
(2) En el cas de no
disposar de targeta bancària de qualsevol entitat sol·liciti parlar amb el
Secretari.