Calendari

2- INSTRUCCIONS PER A L’ALUMNAT
NOU AL CENTRE
DOCUMENTS
QUE CAL PORTAR A LES OFICINES DE L’INSTITUT
(HORARI DE 9h
a 13h)
1.
Original i fotocòpia del DNI o NIF
de l’alumne/a.
2.
Una fotografia mida carnet en format
(actual i en color), o enviar-la
posteriorment en format .jpg  especificant
nom, cognoms i curs a
secretaria@jaumebalmes.net
3. Resguard
i  títol ESO (o convalidació d’estudis) o
últim butlletí de notes o certificat de notes (2n BATX o repetidors de 1r curs
de BATX que siguin nous alumnes al centre).  
4. 
Carnet de la Targeta Sanitaria Individual del CAT salut.
5.-
Full de tria de modalitat i assignatures a matricular. 
Es troba a la web del centre. Cal omplir-lo correctament i especificar
la modalitat
i si es vol fer alguna assignatura a l’IOC (Institut
Obert de Catalunya)
. Les x ja estan posades, només cal posar una x si la assignatura
ha estat aprovada anteriorment.
Full de tria de matèries de 1r de batxillerat:
Full de tria de matèries de 2n de batxillerat:
6. Full de
dades personals.
Baixar-lo
d’aquest enllaç:
 
https://drive.google.com/file/d/1jbpEHEuTaGpckCVRaQ0e85iJeI4TyDUf/view?usp=sharing    És un formulari que si el baixeu al
vostre ordinador i l’obriu amb el word, el podeu omplir.
7.
Full d’autorització per a la publicació d’imatges de l’alumnat 
. Baixar-lo d’aquest enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1nl3PehBLdwJAH1bmB7bhoNv7izLPnwDz/view?usp=sharing  si el baixeu al vostre ordinador i
l’obriu amb el word, el podeu omplir.
Aquest
document NO CAL que l’adjunteu al
correu que enviareu a secretaria. És un document que haureu d’imprimir i lliurar
el 1r de dia de curs al tutor/a.
8.
Carta de compromís educatiu curs 2019-20 
(baixar-lo d’aquest enllaç:
https://drive.google.com/file/d/1T7ugkesHSpzpnS82wFg4TWjN4fXtpdbo/view?usp=sharing   si el baixeu al vostre
ordinador i l’obriu amb el word, el podeu omplir.
Aquest
document NO CAL que l’adjunteu al
correu que enviareu a secretaria. És un document que haureu d’imprimir i
lliurar el 1r de dia de curs al tutor/a.
9.
Resguard del pagament de matrícula
. Molt
Important !!!
El pagament
de la matrícula és de 46,12 € , un sol pagament per a tot el curs i s’ha de fer
en un únic pagament
 seguint les instruccions següents:

a través un caixer automàtic de La Caixa (CaixaBanc),
amb una targeta, de dèbit o de crèdit, de qualsevol entitat (no es cobra
cap comissió). 
No es pot
fer el pagament en efectiu per caixa ni en altres caixers automàtics que
no siguin de La Caixa.
– Seleccioneu l’opció 
“pagaments”,
a continuació 
“sense codi de barres” i
finalment l’opció 
“per Entitat”.
Introduïu el següent
número d’entitat:
 Atenció cal demanar el número a la secretaria de l’institut (és
el número que correspon a l’Institut Jaume Balmes).
Afegiu nocturn i el vostre nom i cognoms com persona que fa el pagament.

Cap
matrícula es considera completada fins que no s’ha fet el pagament