Calendari

 

Grau Superior – Matrícula Curs 2021-2022

Grau Superior
Matrícula Curs 2021-2022

Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics.

ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 22 al 30 de juny de 2021. A partir del 22/06/2021 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.

ALUMNAT NOUS AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és deL 19 al 23 de juliol. L’alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2021/2022.

INFORMACIONS IMPORTANTS

Convalidacions:

Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l’import abonat.

Convalidacions establertes:

Les convalidacions tenen els següents efectes:

  • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà mitjana amb la nota final de cicle.
  • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el mitjana de la nota final del cicle.

No s’entén per convalidació un reconeixement d’un mòdul o crèdit cursat i superat, en aquest cas serà un trasllat de nota numèrica:

  • Certificat de notes d’un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica’t amb requisits d’accés.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d’accés.
  • Sol·licitud d’exempció de la formació pràctica: documentació de sol·licitud