Calendari

 

Grau Mitjà SMX – Matrícula Curs 2021-2022

Grau Mitjà SMX
Matrícula Curs 2021-2022

ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 22 al 30 de juny de 2021. A partir del 22/06/2021 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.

ALUMNAT NOU AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 12 al 16 de juliol de 2021. L’alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2021/2022

INFORMACIONS IMPORTANTS

Convalidacions:

Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l’import abonat.

Convalidacions establertes:

Sistemes microinformàtics i xarxa – Graella convalidacions

Les convalidacions tenen els següents efectes:

  • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà mitjana amb la nota final de cicle.
  • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el mitjana de la nota final del cicle.

No s’entén per convalidació un reconeixement d’un mòdul o crèdit cursat i superat, en aquest cas serà un trasllat de nota numèrica:

  • Certificat de notes d’un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica’t amb requisits d’accés.
  • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d’accés.