Calendari

Horaris 2021-2022

El marc horari de tots els grups d’FP és de tarda, de 15:25 a 21:00

CICLE DE GRAU MIG (INFORMÀTICA)

SMX: Sistemes Microinformàtics i Xarxes


CICLES DE GRAU SUPERIOR (INFORMÀTICA)

ASIX: Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
DAW: Desenvolupament d’Aplicacions Web

DAM: Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma