Calendari

 

FP de Grau Mitjà – Preinscripció Curs 2022-2023

FP de Grau Mitjà
Preinscripció Curs 2022-2023

WEBS D’INTERÉS:

– Tria Educativa
https://triaeducativa.gencat.cat/ca/inici
– Preinscripció del Departament d’Educació
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
– Preinscripció del CEB
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris

 • Publicació de l’oferta inicial: 19 d’abril de 2022. [OFERTA]

      PREINSCRIPCIÓ ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITAT

És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016.

Suport electrònic – format recomanat!  [Presentació de sol·licituds]

Suport informàtic  [Presentació de sol·licituds]

 • Llista provisional d’admesos i exclosos a la preinscripció d’alumnat de continuïtat : 6 de maig de 2022 [LLISTA]
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 12 de maig de 2022, utilitzen l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos a la preinscripció d’alumnat de continuïtat : 16 de maig de 2022 [LLISTA]
 • Nombre de sol·licituds dels alumnes de continuïtat validades al centre:   [SOL·LICITUDS VALIDADES]

      PREINSCRIPCIÓ RESTA ALUMNAT

 • Presentació de sol·licituds : Del 17 al 23 de maig de 2022. Documentació fins al 24 de maig de 2022.

És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016.

Suport electrònic – format recomanat!  [Presentació de sol·licituds]

Suport informàtic  [Presentació de sol·licituds]

     ALUMNAT AMB CONTINUÏTAT D’ESCOLARITAT I RESTA ALUMNAT

 • Llista amb la puntuació provisional: 9 de juny de 2022, a les 11h.[ ALUMNAT DE CONTINUÏTAT][RESTA DE L’ALUMNAT]
 • Presentació de reclamacions a la llista amb la puntuació provisional: 9 al 16 de juny de 2022
 • Llista amb la puntuació un cop resoltes reclamacions:  22 de juny de 2022 [ ALUMNAT DE CONTINUÏTAT]
 • [RESTA DE L’ALUMNAT]
 • Sorteig del número de desempat: 22 de juny de 2022, a les 11 hores.
 • Llista ordenada definitiva: 28 de juny de 2022   [ ALUMNAT DE CONTINUÏTAT]  [RESTA DE L’ALUMNAT]
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2022 [LLISTA]
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 8 de juliol de 2022 per als alumnes de continuïtat
 • ASSIGNATS AL BALMES
 • LLISTA D’ESPERA
 • Tots els preinscrits al centre amb la seva assignació
 • Període de matrícula per als alumnes de continuïtat admesos: del 11 al 15 de juliol de 2022.
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 15 de juliol de 2022 per a la resta d’alumnat
 • ASSIGNATS AL BALMES
 • LLISTA D’ESPERA
 • Tots els preinscrits al centre amb la seva assignació
 • Període de matrícula per a la resta d’alumnat : del 11 al 15 de juliol de 2022.
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants (2na fase): 13 de setembre de 2022
 • Presentació de sol·licituds per 2a fase, de participants en el procés de preinscripció: del 14 al 16 de setembre de 2022
 • Publicació de la llista d’admesos al centre (2na fase): 21 de setembre de 2022.