ESO – Preinscripció Curs 2023-2024

ESO
Preinscripció Curs 2023-2024

 • Oferta inicial de places escolars: 3 de març 2023 [OFERTA]
 • Criteri de simultaneïtat, aquest centre adapta els horaris i assignatures per poder seguir simultàniament l’ensenyament professional de música i dansa. Els alumnes en aquesta situació tenen prioritat en la preinscripció.

Les famílies que tenen pensat fer estudis simultanis de música o dansa amb l’ESO, han d’al·legar-ho a la casella habilitada a tal efecte en la seva sol·licitud, concretament en l’apartat relacionat amb els criteris de Barem, on apareixerà la possibilitat de fer l’al·legació si s’ha seleccionat en primera opció un dels tres centres amb aquesta condició.  Atès el fet que en moltes ocasions les famílies no poden acreditar l’accés a aquests estudis en el moment de la preinscripció perquè encara no saben si han estat admesos o no, caldrà que junt amb la seva sol·licitud de preinscripció, presentin una declaració conforme s’han presentat a les proves d’accés d’algun centre d’aquest tipus i adjuntar el document de resguard d’inscripció prova del Conservatori.

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic:

Oficines de suport a la preinscripció  (horari: de  8.30 h a 14.00 h dilluns, dimarts, dimecres i divendres, i de 8.30 a 17.00 h els dijous).

  • Gràcia-Horta (carrer de la Mare de Déu de la Salut, 87)
  • Nou Barris-Zona Nord ( carrer de Vallcivera, 14)
  • Sant Martí (carrer de Cristòbal de Moura, 223)
  • Sants-Montjuïc (Imeb – Plaça d’Espanya, 5  Planta baixa – Sala Artur Martorell)

Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent a partir de l’1 de març

 • Atenció informativa a partir de l’1 de març
 • Suport a la preinscripció en línia a partir del 6 de març
 • Presentació de documentació addicional: Fins al 22 de març de 2023. Pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.
 • Llistat de sol·licituds amb la puntuació de barem provisional: 21 d’abril de 2023. [Consulta individual]           [Consulta el llistat]
 • Presentació de reclamacions: del 21 al 27 d’abril de 2023. [Com presentar una reclamació]
 • Llistat de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2023. [Consulta el llistat]
 • Sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts: 9 de maig de 2023 a les 11h. Per desempatar s’aplica un número que s’obté per sorteig, a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.  Número de desempat: 66646
 • Llista ordenada definitiva: 11 de maig de 2023. [Consulta el llistat]
 • Ampliació de peticions de preinscripció per alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 29 de maig a l’1 de juny de 2023.
 • Oferta final de places escolars: 9 de juny de 2023. [oferta]
 • Llistat d’alumnes admesos i llista d’espera: 12 de juny de 2023

[Alumnat assignat al centre amb indicació de la primera petició]

[Alumnat preinscrit al centre]

[Sol·licituds en llista d’espera]

 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 20 al 28 de juny de 2023, ambdós inclosos.
 • Llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió: 30 de setembre de 2023 [ Alumnat matriculat ]