Calendari

L’educació secundària obligatòria consta de 4 cursos que es cursen generalment dels 12 als 16 anys. 
En aquesta etapa volem que els nostres alumnes aprenguin els
coneixements i adquireixin els hàbits necessaris i bàsics per a tot
tipus d’aprenentatge posterior i a la vegada els volem transmetre
aquells valors imprescindibles per viure dignament en societat: esforç,
solidaritat, tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn
material…

En el següent document trobareu tota la informació respecte aquesta etapa