Calendari

===CALENDARI DEL PROCÉS===

FP de Grau Mitjà:

 • Publicació de l’oferta inicial: 7 de maig de 2021. [OFERTA]
 • Presentació de sol·licituds: De l’11 al 17 de maig de 2021. Documentació fins al 18 de maig de 2021.[Presentació de sol·licituds]
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021 [LLISTA]
 • Presentació de reclamacions: del 9 al 15 de juny de 2021,utilitzan l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021 [LLISTA]
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores. 10290 
 • Llista ordenada definitiva: 23 de juny de 2021 [LLISTA]
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2021 [LLISTA]
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 9 de juliol de 2021
 • Període de matrícula per als admesos: del 12 al 16 de juliol de 2021.
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021
 • Presentació de sol·licituds per 2na fase, de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021.
FP de Grau Superior:

 • Publicació de l’oferta inicial: 21 de maig de 2021. [OFERTA]
 • Presentació de sol·licituds: Del 25 al 31 de maig de 2021. Documentació fins a l’1 de juny de 2021.[Presentació de sol·licituds]
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021 [LLISTA]
 • Presentació de reclamacions: de les 13h del 23 al 30 de juny de 2021,utilitzan l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions. [RECLAMACIONS]
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021 [LLISTA]
 • Sorteig del número de desempat: 5 de juliol de 2021, a les 11 hores.15.864
 • Llista ordenada definitiva: 8 de juliol de 2021 [LLISTA]
 • Oferta final de places escolars: 16 de juliol de 2021 [LLISTA]
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 16 de juliol de 2021.
 • Període de matrícula per als admesos: del 19 al 23 de juliol de 2021.
 • Publicació de centres i cicles formatius amb places vacants: 1 de setembre de 2021
 • Presentació de sol·licituds per 2na fase de participants en el procés de preinscripció: de l’1 al 3 de setembre
 • Publicació de la llista d’admesos al centre: 6 de setembre de 2021

   MATRÍCULA CURS 2021-2022

  MATRÍCULA GRAU MITJÀ SMX CURS 2021-2022 

  ALUMNAT DEL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és del 17 al 23 de juny de 2021. A partir del 22/06/2021 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  
  ALUMNAT NOU AL CENTREEl termini per formalitzar la matrícula és del 12 al 16 de juliol de 2021L’alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2021/2022

  MATRÍCULA GRAU SUPERIOR CURS 2021-2022  Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s’apliquen a les taxes i preus públics.
  ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 17 al 23 de juny de 2021. A partir del 22/06/2021 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

  ALUMNAT NOUS AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 19 al 23 de juliolL’alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2021/2022.


  INFORMACIONS IMPORTANTS
  Convalidacions:
  Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l’import abonat.
  Convalidacions establertes:
   Les convalidacions tenen els següents efectes:
   • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà mitjana amb la nota final de cicle.
   • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el mitjana de la nota final del cicle.  
   No s’entén per convalidació un reconeixement d’un mòdul o crèdit cursat i superat, en aquest cas serà un trasllat de nota numèrica:

   • Certificat de notes d’un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
   • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica’t amb requisits d’accés.
   • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d’accés. 
   Sol·licitud d’exempció de la formació pràcticadocumentació de sol·licitud 

    ====================