Calendari

Aquest projecte recull l’organització i funcionament de les activitats extraescolars esportives dins de la realitat concreta del nostre centre amb uns objectius concrets.

És un marc de referència per a la pràctica esportiva extraescolar del centre dins el marc de les activitats de l’Associació Esportiva Escolar i el marc del PCEE (Pla Català de l’Esport a l’Escola).