Batxillerat – Preinscripció Curs 2023-2024

Batxillerat
Preinscripció Curs 2023-2024

 • Publicació de l’oferta inicial:: 18 d’abril de 2023. [OFERTA]
 • Alumnat amb prioritat d’admissió:

– Alumnes que cursen ensenyaments professionals de música o dansa: aquest centre adapta els horaris i assignatures per poder seguir simultàniament l’ensenyament professional de música i dansa. Els alumnes en aquesta situació tenen prioritat en la preinscripció.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments de batxillerat diferents dels centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà que hi hagi una duplicitat de sol·licituds.

– Centres adscrits:

           · Oriol Martorell

           · Institut del Teatre

 • Criteris d’admissió d’alumnat
 • Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d’abril de 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 26 d’abril de 2023. S’ha d’adjuntar-hi la documentació d’identificació i/o de criteris que correspongui. És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016.

El nombre de places de cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

El número de desempat és:

 • Publicació de la llista ordenada: 8 de juny de 2023 (Llista)
 • Publicació de l’oferta final: 20 de juny de 2023.[OFERTA DEFINITIVA]
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera i tots els preinscrits al centre amb la seva assignació: 21 de juny de 2023.
 • Alumnes assignats al centre [ LLista]
 • Alumnat preinscrit al centre [Llista]
 • Sol·licituds en llista d’espera  [Llista]

COMUNICAT DEL CEB:

Les 52 places ordinàries es reparteixen en:

 • 43 assignacions ordinàries
 • 9 assignacions ordinàries del programa batxibac