Calendari

 

Batxillerat – Preinscripció Curs 2023-2024

Batxillerat
Preinscripció Curs 2023-2024

 • Publicació de l’oferta inicial:: 18 d’abril de 2023. [OFERTA]
 • Criteris d’admissió d’alumnat
 • Període de presentació de sol·licituds: del 19 al 25 d’abril de 2023, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 26 d’abril de 2023. S’ha d’adjuntar-hi la documentació d’identificació i/o de criteris que correspongui. És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016.
 • Caldrà omplir el formulari de Batx Diürn amb l’elecció de matèries (Formulari)
 • Caldrà omplir el formulari de Batx Nocturn amb l’elecció de matèries (Formulari)
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 22 de maig de 2023. [Llista]
 • Termini per presentar una reclamació: del 22 al 29 de maig de 2023 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 2 de juny de 2023. (Llista)
 • Sorteig del número de desempat: 2 de juny de 2023, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

El nombre de places de cada centre és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds amb la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

El número de desempat és:

 • Publicació de la llista ordenada: 8 de juny de 2023, a les 11h.(Llista)
 • Publicació de l’oferta final: 22 de juny de 2023.[OFERTA DEFINITIVA]
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera i tots els preinscrits al centre amb la seva assignació: 21 de juny de 2023.
 • Alumnes assignats al centre [ LLista]
 • Alumnat preinscrit al centre [Llista]
 • Sol·licituds en llista d’espera  [Llista]