Calendari

 

Batxillerat – Preinscripció Curs 2021-2022

Batxillerat
Preinscripció Curs 2021-2022

 • Publicació de l’oferta inicial:: 7 de maig de 2021. Consulta de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2021/22
 • Caldrà omplir el formulari de Batx Diürn amb l’elecció de matèries (ja el penjarem)
 • Caldrà omplir el formulari de Batx Nocturn amb l’elecció de matèries (ja el penjarem)
 • Període de presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021, ambdós inclosos. Es pot presentar la documentació fins al 18 de maig de 2021. S’ha d’adjuntar-hi la documentació d’identificació i/o de criteris que correspongui. És obligatori fer constar, a la sol·licitud, el número identificador de l’alumne/a si s’ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016. [Presentació de sol·licituds]
  • Suport electrònic – format recomanat!
  • Suport informàtic

Les famílies que tingueu dificultats per fer la preinscripció o no disposeu dels mitjans necessaris, podeu desplaçar-vos a qualsevol de les oficines habilitades per donar suport en el procés de preinscripció telemàtic. Recordeu que caldrà demanar cita prèvia pel canal corresponent:

Eixample ( carrer de Roger de Llúria, 1-3)

 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021. ( Llista)
 • Sorteig del número de desempat: 18 de juny de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).
 • Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021. (Llista)
 • Publicació de l’oferta final: 7 de juliol de 2021. (Llista)
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera i tots els preinscrits al centre amb la seva assignació: 9 de juliol de 2021. (llista)