Batxibac – Preinscripció Curs 2023-2024

Batxibac
Preinscripció Curs 2023-2024

    • Oferta de places de batxibac: 24 de març de 2023.  11 places – 1r curs.
    • Prova de nivell de francès:  24 de març de 2023 a les 16 hores
    • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 27 al 31  de març de 2023.

Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
L’alumnat menor d’edat també han de presentar original i fotocòpia:

-El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Nivell B1 de francès / Prova de nivell aprovada.
-Certificat de nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO.

-Sol·licitud de preinscripció a la doble titulació de Batxillerat i baccaularéat. Cal descarregar l’arxiu, omplir la sol·licitud, imprimir i, finalment, signar. [SOL·LICITUD BATXIBAC]

-Omplir la [Declaració complementària centres]

-(Caldrà omplir un formulari amb l’elecció de matèries – Formulari

  • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos:  17 d’abril de 2023.  [Llista admesos]