Calendari

 

Batxibac – Preinscripció Curs 2022-2023

Batxibac
Preinscripció Curs 2022-2023

  • Oferta de places de batxibac: 24 de març de 2022 Ofertem 10 places de 1r de Batxibac i 1 plaça de 2n de Batxibac
  • Prova de nivell de francès: 25 de març de 2022 a les 16 hores [INSCRIPCIÓ A LA PROVA]
  • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 28 de març a l’1 d’abril de 2022.

Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
L’alumnat menor d’edat també han de presentar original i fotocòpia:

-El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
-El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
-Nivell B1 de francès / Prova de nivell aprovada.
-Certificat de nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO.

-Sol·licitud de preinscripció a la doble titulació de Batxillerat i baccaularéat. Cal descarregar l’arxiu, omplir la sol·licitud, imprimir i, finalment, signar. [SOL·LICITUD BATXIBAC]

-Omplir la [Declaració complementària centres]

 • (Caldrà omplir un formulari amb l’elecció de matèries – Formulari)
 • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos: 8 d’abril de 2022
 • Alumnat admès 1r de Batxibac institut Jaume Balmes curs 2022/2023
  Ji Cr, Cl Pa
  Ca Le Gu,La Is
  Ma Ro, Ja
  Ro Cr,Ju
  Si Ta,Ma Lu
  Ju Hu,Ja
  Wa Ka,Ar Lo
  Ac Fe,Ol
  Ca Ch Ha,Hu
  Ma Sa, Po
 • Alumnat admès 2n de Batxibac institut Jaume Balmes curs 2022/2023
 • Ll Fl,Ma
 • 10 alumnes admesos de 1r de Batxibac i 1 alumna de 2n de Batxibac