Calendari

Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat) [PDF

Més informació al final d’aquesta pàgina

=====================================================================

Informació del centre i material de les portes obertes virtuals 2021

=====================================================================

Preinscripció BatxiBa(Batxillerat – Baccalauréat) 2021-2022

Calendari preinscripció al Batxibac pel curs 2020-2021 (Publicat al DOGC del 5/3/2021)

 • Publicació al web del Departament d’Ensenyament de la relació de centres que ofereixen la doble titulació: no més tard del 23 d’abril de 2021
 • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: el 28 d’abril de 2021:
  • Ofertem 16 places de 1r de Batxibac i cap plaça de segon.
 • Prova de nivell en llengua francesa al centre (per als que no acreditin el nivell B1): el 30 d’abril de 2021 a les 16h.
  • Si alguna persona no pot acreditar el nivell B1 de francès i no pot fer la prova de nivell el dia indicat, que contacti urgentment amb el coordinador de Batxibac del centre: Julio Almendariz jalmenda@xtec.cat
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 3 al 7 de maig de 2021 Cal presentar el model de sol·licitud emplenat i la següent documentació a la secretaria del centre:
  • Tothom ha de presentar el DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna.
  • L’alumnat menor d’edat també han de presentar original i fotocòpia:
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen
  • Diploma B1 de francès
  • Certificat de nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO
  • Sol·licitud OFICIAL de la preinscripció doble titulació de batxillerat i baccalauréat 
  • Full complementari de tots els centres de BatxiBac de BCN-Ciutat.
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2 (si voleu veure en una pàgina els 
   Itineraris del BTX a l’INS Jaume Balmes
   ” aqui els teniu
   [Actualitzats 4/5/2021]
 • Publicació al centre de la llista d’alumnes admesos: el 17 de maig de 2021
 • .Alumnat admès Batxibac
  institut Jaume Balmes curs 2021/2022

   

  Ordre Cognoms i Nom  anonimitzat

          

   1      ViCaDi

   2      GaMaMa

   3      LiEsMa

   4      GaBrCe

   5      PaGaMa

   6      TyPoCa

   7      ViCaCl

   8      TaCuBi

   9      DaOrMa

  10     LlFlMa

  11     DoPeVi

  12     CaLeGw

  13     MoAn

  14     DeRoAd

  15     PoEt

               

           15 alumnes admesos

          

           Barcelona, 17 de maig de
  2021


 • ===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===

  • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
   • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
   • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
  • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l’Eixample és l’Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
  • Més informació a l’Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net

  =======================================================================

  Batxibac (doble titulació batxillerat – baccalauréat) [PDF

  Què és i procés de preinscripció


  El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
  L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

  Per a l’accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l’obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, els alumnes han d’acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de   Referència per a les Llengües. Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

  • mitjançant titulació oficial B1,
  • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
  • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o
  • amb la superació d’una prova de nivell que abans del període de preinscripció s’ha de fer al nostre centre (atenció al calendari).

  Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat. L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.

  Al Balmes TV teniu un vídeo on la Directora i una ex-alumna ho expliquem a la sessió d’orientació IN-FORMAT del 16/2/2021 (orgranitzada per l’Ajuntament de Barcelona).