Calendari

Treball de Recerca de 2n de Batxillerat NOCTURN
Recordeu que dilluns 15 de gener és l’últim dia per
lliurar el treball de recerca a les
oficines de l’institut en l’horari de 9:30 a 13:30 i de 16h
a 18h
.
El lliurament cal fer-ho en un document (dossier) en format paper (no cal que sigui en color, a no
ser que el vostre tutor/a especifiqui el contrari) i
també en format digital(CD, pendrive o fitxer enviat per email)
Les presentacions orals es
faran el 
dimarts
23 de gener
. Aquest dia no hi
haurà classe i només es faran les presentacions del TR. Aquestes
han de tenir una durada màxima d’entre 10 o 15
minuts  per deixar temps a les preguntes
del tribunal. El dia 17 de gener
us donarem els horaris de les presentacions orals.
Recordeu que  la nota
final del Treball de Recerca
 està
desglossada de la següent manera:
Nota del
procés de confecció (3 punts) Molt important les reunions i seguiment
amb el/la tutor/a
Nota del dossier (5
punts)

Nota de la
presentació oral (2 punts)