Calendari

APrenentatge i Servei Comunitari
 Curs 2018-2019
 Curs 2017-2018 
Curs 2016-2017 
 Curs 2015-2016 


El projecte “Aprenentatge i servei comunitari” es fonamenta en una manera d’entendre:
– La ciutadania basada en la participació activa i la contribució a la millora de qualitat de vida en la societat.
– L’aprenentatge basat en la recerca, l’acció, la reflexió i la responsabilitat social.
– L’educació en valors basada en la vivència, l’experiència i la construcció d’hàbits.


L’Aprenentatge i servei comunitari permet desenvolupar l’adquisició de moltes competències:
Competències transversals:
– Comunicatives: lingüística i audiovisual i artística i cultural.
– Metodològiques: d’aprendre a aprendre, matemàtica i tractament de la informació i competència digital.
– Personals: d’autonomia i iniciativa personal.
Competències específiques centrades a conviure i habitar el món:
– Social i ciutadana.
– En el coneixement i la interacció en el món físic.


El projecte aporta una dinàmica de centre transversal i interdisciplinar, un aprenentatge multidimensional: pràctic, cooperatiu, actiu, crític i conscient i una conscienciació i sensibilització de la realitat social.


L’institut Jaume Balmes vincula el projecte a la matèria de cultura i valors ètics i a tutoria i el desenvolupen tots els alumnes de 4t d’ESO.
Consisteix en un macro projecte format per diferents projectes que es va iniciar el curs 2015-16 amb 7 projectes i el curs 2016-17 es va ampliar a 10 projectes.
Les entitats implicades en el projecte, comprenen diferents problemàtiques socials: gent sense sostre, amb pocs recursos, sensibilització envers un món més sostenible, malalts, familiars acompanyants de malalts, recuperació de la memòria històrica del centre i altres serveis interns del nostre centre.


La coordinació d’aquest projecte està al càrrec de la Carmen Clavero, Jèssica Silles i l’Albert Daví.