dimecres, 25 de març de 2020

, , , , , , , , , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Xerrades d'orientació pel nostre alumnat i famílies (2020)

Actualitzat el 24/3/2020: Malgrat el confinament mantenim les sessions previstes que fem des del centre. Ho farem per streaming... Rebreu notícies.

Bon confinament i cuideu-vos
Open your mind!

=======
Aquí teniu la nostra planificació agrupada per nivell (3r d'ESO, 4t d'ESO, BTX1 i BTX2).

1) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 3r d'ESO i les seves famílies.

Per a l'alumnat:
 • 20 de març a les 8h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Estudis postobligatoris. Sortides professionalitzadores". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona.[Material de la sessió]
 • 20 de març a les 9h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Programes de Formació Inicial". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]

 • 2 d'abril a les 10h: "Presentació del 4t d'ESO i els diferents itineraris formatius". [Material de la sessió] --- [Matrícula de 9h d'optatives de 4t d'ESO]
Per a les famílies:
 • 2 d'abril a les 18.30h: "Presentació del 4t d'ESO i els diferents itineraris formatius". [Material de la sessió] --- [Matrícula de 9h d'optatives de 4t d'ESO]

2) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 4t d'ESO i les seves famílies.

Per a l'alumnat:
 • 28 de febrer a les 8h"Sortides posteriors a l'ESO, els diferents itineraris formatius i l'organització del Batxillerat al centre". [Material de la sessió] --- [Itineraris BTX1-Diürn] --- [Exemples BTX1]
 • 28 de febrer a les 12.30h: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT"
 • 20 de març a les 8h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Estudis postobligatoris. Sortides professionalitzadores". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona.[Material de la sessió]
 • 20 de març a les 9h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Programes de Formació Inicial". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]
Per a les famílies:

 • 26 de febrer a les 19.30h: "Després de l'ESO què?". [Material de la sessió] --- [Itineraris BTX1-Diürn] --- [Exemples BTX1] --- [Material sessió "Sortides professionalitzadores"]
 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

3) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 1r de Batxillerat 

Per a l'alumnat:

[FORMULARIS]: 

OBLIGATORI PER TOTHOM  (respostes fins l'1/4/2020)

Els que també vulgueu que us reservem plaça també per BTX1 (per si no passeu de curs i voleu repetir 1r en el nostre centre). Heu d'omplir el FULL DE PETICIÓ DE BTX1 i enviar-lo per correu electrònic a capdestudis@jaumebalmes.net

Els interessats em fer una ESTADA EN EMPRESA durant aquest mes de juliol (si les condicions així ho permeten) han d’omplir aquest altre FORMULARI DE SOL·LICITUD


Per als dubtes que puguin sorgir hem establert diverses formes per resoldre'ls:
Per entrar a la Videoconferència només cal clicar a l'enllaç anterior (també hi és a la noticia del web i la calendari). Si ho feu des d'una tauleta o mòbil és probable que us demani instal·lar l'APS Hangouts Meet de Google.
Si som molts a la videoconferència caldrà que apagueu els vostres micros i que feu les preguntes amb el  XAT incorporat.

 • 15 d'abril a les 13.30h. Xerrada "Cicles formatius, sortides professional i itineraris" per a l'alumnat de BTX1. Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]

Per a les famílies:

 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

4) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 2n de Batxillerat i les seves famílies

Per a l'alumnat:
 • 14 de febrer a les 13.30h:  "Orientació i prematrícula de les PAU i matrícula a les PAP" [Material de la sessió] [Guia informativa prematrícula PAU 2020 per a l'alumnat de 2n de BTX] Atenció: prematrícula a les PAU 2020 i matrícula a les PAP-Educació del 18 de febrer al 2 de març de 2020. [Més informació sobre l'accés i l'admissió a les universitats 2020].
 • 28 de febrer a les 13.30h: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".
 • 24 d'abril a les 13.30hXerrada: Cicles formatius de grau superior, sortides professionals i itineraris" per a l'alumnat de BTX2 interessat. Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió].
 • 21 de maig a les 13.30h: "Matrícula PAU 2020, preinscripció universitària i de l'FP de Grau Superior"
 • 25 de maig a les 10h:"Tutoria BTX2 per comentar l'Avaluació Final Ordinària"
  Remarquem:
 • Presentació feta servir: "Matrícula PAU 2020, preinscripció universitària i de l'FP de Grau Superior"
 • Informació per al dia de la prova
 • Informació de la Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.
  Terminis molt importants:
 • Prematrícula a les PAU i matrícula a les PAP-Educació: del 18 de febrer  al 2 de marc de 2020.
 • Data prova PAP-Educació: 25/4/2020.
 • Matrícula PAU-Juny: del 15 al 27 de maig de 2020. Proves el 9, 10 i 11/6/2020.
 • Preinscripció universitària del ?? de juny al ?? de juliol.
 • Preinscripció a l'FP de Grau Superior: segona quinzena de maig.
 • Matrícula a les PAP-Educació extraordinària - Juliol 2020: del 26 de juny a l'1 de juliol de 2020. Prova el 16/7/2020.
 • Matrícula PAU-Setembre: del 14 al 23 de juliol de 2020. Proves el 2, 3 i 4/9/2020.

Per a les famílies:
 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

[Data inicial de la notícia: 22/1/2020]

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada