divendres, 14 de febrer de 2020

, , , , , , , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Xerrades d'orientació pel nostre alumnat i famílies (2020)

Aquí teniu la nostra planificació agrupada per nivell (3r d'ESO, 4t d'ESO, BTX1 i BTX2).

1) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 3r d'ESO i les seves famílies.

Per a l'alumnat:
 • 20 de març a les 9h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Programes de Formació Inicial". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]

 • 2 d'abril a les 10h: "Presentació del 4t d'ESO i els diferents itineraris formatius". [Material de la sessió] --- [Matrícula de 9h d'optatives de 4t d'ESO]
Per a les famílies:
 • 2 d'abril a les 18.30h: "Presentació del 4t d'ESO i els diferents itineraris formatius". [Material de la sessió] --- [Matrícula de 9h d'optatives de 4t d'ESO]

2) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 4t d'ESO i les seves famílies.

Per a l'alumnat:
 • 28 de febrer a les 8h"Sortides posteriors a l'ESO, els diferents itineraris formatius i l'organització del Batxillerat al centre". [Material de la sessió] --- [Itineraris BTX1-Diürn] --- [Exemples BTX1]
 • 28 de febrer a les 12.30h: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT"
 • 20 de març a les 8h: "Estudis postobligatoris. Sortides professionalitzadores". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona.[Material de la sessió]
 • 20 de març a les 9h: algun alumnat de 3r i 4t d'ESO. "Programes de Formació Inicial". Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]
Per a les famílies:

 • 26 de febrer a les 19.30h: "Després de l'ESO què?". [Material de la sessió] --- [Itineraris BTX1-Diürn] --- [Exemples BTX1] --- [Material sessió "Sortides professionalitzadores"]
 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

3) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 1r de Batxillerat 

Per a l'alumnat:

 • 25 de març a les 13.30h: "Itineraris 2n de BTX, orientació i altres sortides". [Material de la sessió] ==[Itineraris BTX2-Diürn] ==[Itineraris_BTX1-Diürn] ==[Exemples BTX1]
 • 15 d'abril a les 13.30h. Xerrada "Cicles formatius, sortides professional i itineraris" per a l'alumnat de BTX1. Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió]

Per a les famílies:

 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

4) Xerrades d'orientació pel nostre alumnat de 2n de Batxillerat i les seves famílies

Per a l'alumnat:
 • 14 de febrer a les 13.30h:  "Orientació i prematrícula de les PAU i matrícula a les PAP" [Material de la sessió] [Guia informativa prematrícula PAU 2020 per a l'alumnat de 2n de BTX] Atenció: prematrícula a les PAU 2020 i matrícula a les PAP-Educació del 18 de febrer al 2 de març de 2020. [Més informació sobre l'accés i l'admissió a les universitats 2020].
 • 28 de febrer a les 13.30h: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".
 • 24 d'abril a les 13.30hXerrada: Cicles formatius de grau superior, sortides professionals i itineraris" per a l'alumnat de BTX2 interessat. Lourdes Tamayo Tècnica del Servei d'Orientació del Consorci d'Educació de Barcelona. [Material de la sessió].
 • 21 de maig a les 13.30h: "Matrícula PAU 2020, preinscripció universitària i de l'FP de Grau Superior"
 • 25 de maig a les 10h:"Tutoria BTX2 per comentar l'Avaluació Final Ordinària"
  Remarquem:
 • Presentació feta servir: "Matrícula PAU 2020, preinscripció universitària i de l'FP de Grau Superior"
 • Informació per al dia de la prova
 • Informació de la Preinscripció Universitària del Consell Interuniversitari de Catalunya.
  Terminis molt importants:
 • Prematrícula a les PAU i matrícula a les PAP-Educació: del 18 de febrer  al 2 de marc de 2020.
 • Data prova PAP-Educació: 25/4/2020.
 • Matrícula PAU-Juny: del 15 al 27 de maig de 2020. Proves el 9, 10 i 11/6/2020.
 • Preinscripció universitària del ?? de juny al ?? de juliol.
 • Preinscripció a l'FP de Grau Superior: segona quinzena de maig.
 • Matrícula a les PAP-Educació extraordinària - Juliol 2020: del 26 de juny a l'1 de juliol de 2020. Prova el 16/7/2020.
 • Matrícula PAU-Setembre: del 14 al 23 de juliol de 2020. Proves el 2, 3 i 4/9/2020.

Per a les famílies:
 • 27 de febrer a les 18.30h, famílies de 4t d'ESO i BTX: "Presentació del web d'estudis d'FP i universitaris UNPORTAL.CAT".

[Data inicial de la notícia: 22/1/2020]

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada