dilluns, 25 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció Batxillerat 2020-2021 del 27 de maig al 3 de juny

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 21/5/2020]
===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació de l'oferta inicial: 21 de maig de 2020 [consulta de l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21]
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
 • Només per a Batxillerat Nocturn premeu aquest enllac NOCTURN
 • Per a Batxillerat Diürn seguiu les instruccions següents:
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2
  • Presentació de documentaciófins al 4 de juny de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [BATXILLERAT_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[BATXILLERAT 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • Resguard de la tramitació de la sol·licitud oficial.
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
  • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: el 3 de juny de 2020
    Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

    ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
    ▪ Portar bolígraf de casa.
    ▪ Portar mascareta i guants de casa.

    ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.
===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===CALENDARI POSTERIOR DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
===INFORMACIÓ COMPLETA===
, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Tasques del 25 al 28/5/2020 i altres informacions


Us fem arribar les tasques setmanals per a l'alumnat de cada curs. La informació de les tasques la trobareu:

- En una la carpeta, de qual us donem l'enllaç, trobareu les tasques proposades setmanalment: 
IJB TASQUES COMUNICADES

Dins de la carpeta trobareu un fitxer per a cada nivell i setmana. El nom del fitxer comença amb la data en format any+mes+dia [aaaammdd] seguida d'ESO1, .... ,o BTX2. Per exemple, els fitxers d'aquesta setmana s'anomenen així: 20200525 ESO1, ...,20200525 BTX1

MOLT IMPORTANT: Per accedir als materials no heu de demanar cap permís. Tots són públics i no us cal cap altre permís. 
Es recomana que l'obriu amb Documents de Google


Els de BTX2 el 28/5 rebreu l'informe de l'Avaluació Final Ordinària.  Heu d'estar atents al: BTX2-Diürn Calendari final de curs (Maig 2020)

De la mateixa manera que heu fet fins ara, us demanem que seguiu en contacte amb el vostre professorat, tutors/es i diferents equips de coordinació. És la millor manera de conèixer la realitat de cada família i de cada alumne/a i poder fer així un bon seguiment i acompanyament tant a nivell emocional com de les diferents tasques proposades. 

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol aspecte que cregueu convenient.

Salutacions i cuideu-vos molt

Equip Directiu
, , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció ESO 2020-2021 del 13 al 22 de maig

Notícia actualitzada amb totes les dades del procés. [Data notícia inicial 8/5/2020]

===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
  L’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada s’ha de presentar mitjançant el correu electrònic a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [PREINSCRIPCIÓ ESO_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[PREINSCRIPCIÓ ESO1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
  Al centre demanat en 1a opció s'ha de presentar per correu electrònic, en tots els casos, a més del resguard de la sol·licitud de preinscripció, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent: 
   ▪ El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   ▪ El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   ▪ El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
   De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
   ▪ Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.
 • Presentació de sol·licituds de manera excepcional presencialment amb cita prèvia [APLICATIU CITA PRÈVIA]: del 19 al 22 de maig de 2020
  Cal complir estrictament les mesures de prevenció:

  ▪ Al centre ha de venir preferentment 1 sola persona. No han d’acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions.
  ▪ Portar bolígraf de casa.
  ▪ Portar mascareta i guants de casa.

  ▪ Mantenir la distància de seguretat d'entre 1 i 2m.

===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net

===CALENDARI POSTERIOR DEL PROCÉS===
Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l'evolució de la pandèmia.
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 7 de juliol de 2020
===INFORMACIÓ COMPLETA===

 • Tota la informació del procés de preinscripció a

divendres, 22 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Preinscripció BatxiBac (Batxillerat - Baccalauréat) 2020-2021 del 18 al 22 de maig


[Notícia del 14/5 actualitzada el 18/5/2020]
El nou calendari per a la preinscripció batxibac 2020-21 és:
 • Publicació de l'oferta al centre: 13 de maig
  • 10 places per BTX1 i 0 per BTX2
 • Presentació i gestió de sol·licituds: del 18 al 22 de maig
  Si alguna persona no pot acreditar el nivell B1 de francès i no ha fet la prova de nivell, que contacti urgentment amb el coordinador de Batxibac del centre: Julio Almendariz jalmenda@xtec.cat
 • Publicació llistes alumnat admès: 29 de maig
===PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD===
 • Publicació al web del Departament d'Educació de la llista de centres que ofereixen la doble titulació: 13 de maig de 2020.
 • Publicació a cada centre de l’oferta de places reservades per a aquests ensenyaments: 13 de maig de 2020.
 • 10 places per 1r de Baccalauréat i 0 per 2n de Baccalauréat.
 • Període de presentació de sol·licituds al centre: del 18 al 22 de maig de 2020.
  • Sol·licitud OFICIAL de la preinscripció doble titulació de batxillerat i baccalauréat (la sol·licitud s'ha d'emplenar a l'ordinador)
  • Full complementari de tots els centres de BatxiBac de BCN-Ciutat.
  • OMPLIR aquest formulari de tria de les matèries que voleu fer: BTX1 o BTX2
  • Presentació de documentaciófins al 22 de maig de 2020
   Cal enviar un correu electrònic amb la documentació que es cita, escanejada o fotografiada, a preinscripcio@jaumebalmes.net indicant a Assumpte: [BATXIBAC_núm_curs] COGNOMS,NOM ALUMNE PREINSCRIT (exemple:"[BATXIBAC 1] SANCHEZ GARCIA, LLUIS") 
   adjuntant: 
   • La sol·licitud oficial degudament omplerta.
   • El full complentari de BCN-Ciutat
   • DNI, NIE o passaport de l'alumne o alumna.
   • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
   • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • Certificat de la qualificació mitjana dels tres primers cursos de l'ESO.
 • Publicació al centre de la llista d'alumnes admesos: 29 de maig de 2020===SOLUCIONAR DUBTES O TENIR AJUT===
 • Servei d’assistència telefònica: en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies podran rebre suport telefònic trucant als telèfons:
  • Consorci d’Educació de Barcelona: 935511000, de 9 h a 17 h; i 012, de 8 h a 22 h.
  • Institut Jaume Balmes: 934870301, de 9 h a 13 h
 • Oficines de suport a la preinscripció: cal desplaçar-se a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit. La de l'Eixample és l'Oficina d’atenció del Consorci al C/ Roger de Llúria,1-3
 • Més informació a l'Institut Jaume Balmes: Qualsevol consulta o petició d’informació al centre mitjançant el correu: secretaria@jaumebalmes.net
===INFORMACIÓ COMPLETA===

, , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Calendari fi de curs ESO i BTX1 - Juny 2020

Benvolguda família d'alumnat d'ESO i BTX1

El temps avança, malgrat la situació excepcional actual, i ja s'acosta el final de curs. Us adjuntem  
====
Per a l'ESO volem remarcar aquestes dates:
 • 28/5: Fi de les activitats de la 3a avaluació.
 • 2/6: Últim dia per a que el professorat infomi a l'alumnat i famílies de l'ESO de si han d'anar a les activitats extraordinàries (del 16 al 19/6)
 • 3/6: Rebreu l'informe de la 3a avaluació on s'indicarà si s'ha d'anar a les activitats extraordinàries (del 16 al 19/6)  
 • Del 2 al 10/6: faran les Activitats del Treball de Síntesi i Projecte de Recerca. I l'11 i 12/6 les exposicions orals.
 • 17/6: Rebreu l'informe de l'avaluació final ordinària. 
 • 18/6: Atenció professorat a les possibles consultes a les qualificacions.
 • Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 19/6. El lliurament de les respostes serà  a les 14h.   
Pels que hagin d'anar a les activitats finals ordinàries:
Matrícula pel curs 2020-2021:
Recordeu que l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2020-2021.
Intentem agilitzar al màxim els tràmits i no cal portar la documentació presencialment a secretaria:
 • El 8 de juny rebreu un correu electrònic, des de la secretaria del centre, per informar-vos de com s’ha de fer la matrícula per al curs 2020-2021. Us avancem que del 12 i el 16 de juny haureu de fer els tràmits per correu electrònic .
 • L’alumnat pendent de les proves extraordinàries (del 16 al 19/6) que no sap si passa de curs, haurà de formalitzar la matrícula del curs superior (al setembre es revisarà si cal ajustar la quota pagada).
====
Per al 1r de BTX volem remarcar aquestes dates:
 • 28/5: Fi de les activitats de la 3a avaluació.
 • Del 2 al 19/6:  ’alumnat de 1r de Batxillerat s’ha de dedicar a avançar el seu treball de recerca (reunions amb el tutor/a, recerca d’informació, fer les feines que haurà planificat amb el seu tutor/a, etc.) i a començar les estades en empresa.   
 • 3/6: Últim dia per a que el professorat infomi a l'alumnat i famílies de l'ESO de si han d'anar a les "Activitats finals (del 8 al 12/6)"  
 • 4/6: Rebreu l'informe de la 3a avaluació on s'indicarà si s'ha d'anar  a les "Activitats finals (del 8 al 12/6)"  
 • Del 8 al 12/6 les Activitats finals
 • 17/6: Rebreu l'informe de l'avaluació final ordinària. 
 • 18/6: Atenció professorat a les possibles consultes a les qualificacions
 • Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 19/6. El lliurament de les respostes serà  a les 14h.   
Qui encara tingui alguna matèria suspesa:


Matrícula pel curs 2020-2021:
Recordeu que l’alumnat del centre ha de formalitzar la matrícula per al curs 2020-2021.
Intentem agilitzar al màxim els tràmits per a fer-la i no cal portar la documentació presencialment a secretaria.
 • El 15 de juny rebreu un correu electrònic des de la secretaria del centre per informar-vos de com s’ha de fer la matrícula per al curs 2020-2021. Us avancem que entre el 17 i el 23 de juny  haureu de fer els tràmits per correu electrònic .  
 • L’alumnat que fins a les proves de setembre no sabrà si passa de curs, haurà de formalitzar la matrícula del curs superior (al setembre es revisarà si cal ajustar la quota pagada).
====

Altres informacions:
Properament us enviarem informacions sobre l'AMPA, llibres, activitats esportives, etc...
Rebeu una cordial salutació i cuideu-vos molt.
L’equip directiu

dijous, 21 de maig de 2020

, , , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Comunicat famílies


Benvolgudes famílies,

En primer lloc, desitgem que totes i tots estigueu bé i que aquells a qui la malaltia, o situacions derivades de la mateixa, us ha tocat, pugueu recuperar-vos ben aviat.

Van passant les setmanes i s'acosta el final de curs. Hem procurat afinar en la planificació de les tasques i el seguiment i acompanyament de l'alumnat i esperem haver estat propers, accessibles i resolutius. Des de les tutories i les coordinacions s'ha fet un gran esforç per tal de detectar les necessitats, preocupacions i neguits dels nois i noies. Volem destacar, una vegada més, el paper dels delegats i delegades que ens han ajudat molt en aquesta tasca.

Amb l'ús intensiu dels mitjans tecnològics han aparegut algunes dificultats i conflictes que hem intentat gestionar i resoldre, tot i la dificultat de la distància. Sempre ho hem fet amb el tarannà i objectius que marquen el nostre Projecte Educatiu, perseguint la reflexió, responsabilitat, convivència i implicació en la vida del centre, tot i que no sempre ha estat fàcil. Segur que a tots plegats ens queda molt camí per recórrer.

Comencem el darrer tram del curs i les primeres dues setmanes de juny, quan tenim previst tirar endavant els treballs de síntesi a 1r, 2n i 3r d'ESO, el projecte de recerca a 4t d'ESO i el treball de recerca de 1r de batxillerat. Pensem que serà una bona manera de cloure el trimestre i el curs, amb un treball col·laboratiu, competencial i no centrat en les diferents àrees curriculars. Tanmateix,  haurem de modificar els materials que teníem previstos ja que no són viables sense el treball presencial i esperem que sigui una experiència motivadora  per a l'alumnat. Tot el professorat tutoritzarà un o dos grups d'alumnes durant els dies de treball de síntesi, per tal de garantir un acompanyament intens i potenciar el treball cooperatiu entre l'alumnat.
D'altra banda, com cada curs, ara arribarà el moment de tancar i acomiadar els grups que acaben etapa. Sempre ho hem fet amb una gran festa amb les famílies i alumnat de 2n de Batxillerat i amb un acte de comiat amb l'alumnat de 4t d'ESO. És evident que no podrem fer-ho com és tradició i ens dol moltíssim, ja que sense el contacte directe i presencial, no hi haurà cap fórmula prou bona. Tot i així, treballem per trobar solucions imaginatives que permetin que aquesta promoció s'emporti un record del seu pas pel Balmes que puguin conservar tota la vida.  

Per tal d'afrontar aquesta nova situació, pensem que és imprescindible fer una revisió i avaluació d'allò fet, amb la voluntat de millorar i assolir els objectius que ens marquem com a comunitat educativa. Estem pensant com fer aquesta anàlisi, però sigui quin sigui el format, demanarem la participació de les famílies, alumnat i professorat per tal de tenir una visió el més àmplia possible. Estem convençuts que només des de la confiança i la corresponsabilitat, podrem continuar tirant endavant el nostre Projecte Educatiu.

Justament ahir, vàrem rebre el Pla de reobertura tant pel tancament d'aquest curs com en previsió de l'inici al setembre. 

Pel què fa a l'acabament d'aquest curs volem destacar els següents aspectes:
 • En aquests moments, la funció del servei educatiu ha de garantir, no només el dret a l'educació, sinó que també ha d'accentuar la seva intervenció comunitària i el seu deure d'atenció personalitzada a l'alumnat. 
 • El curs lectiu acabarà de manera telemàtica, segons el calendari escolar en vigor, però l'obertura parcial dels centres per a activitats concretes, a partir de l'entrada a la fase 2 de cada territori, donarà resposta a necessitats pedagògiques específiques i exemplifica aquest deure personalitzat i comunitari. Fonamentalment per alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (ESO4 i BTX2) i per a fer atenció personalitzada dels alumnes en tots es cursos.
 • Les mesures sanitàries són molt concretes i cada centre haurà d'elaborar un pla propi d'obertura de cada centre.
De cara a l'inici de curs al setembre ens sembla important tenir present:
 • Les decisions d'aquest juny i les seves conseqüències pràctiques i concretes a cada centre ens han d'ajudar per començar a planificar el curs 2020-2021.
 • Al mes de setembre haurem passat d'una emergència sanitària a una emergència educativa, per a la qual haurem de treballar no només des del mateix sistema, sinó des de totes les administracions i tota la comunitat. 

Salutacions, cuideu-vos molt i fins ben aviat

Equip Directiu
, , , ,   |   Sense comentaris   |  

BTX2-Diürn Calendari final de curs (Maig 2020)

El calendari del final de curs del BTX2-Diürn és el següent:
[Actualitzat el 18/5/2020 21:55]

Novetat del 18/5/2020: La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID:

 • Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària
 • La PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària s’endarrereix al 15 de juliol
======
1) El divendres 15 de maig és el final de la 3a avaluació i de totes les feines que han programat els diferents Departaments per poder acabar el curs i en alguns casos per recuperar temes, avaluacions o cursos anteriors. 

2) A partir d'aquest dia hem establert unes "Activitats finals de 2n de Batxillerat diürn". Activitats que no són per pujar nota, són una oportunitat més per intentar aprovar, abans de l'avaluació final ordinària, les matèries suspeses de 2n de BTX. Adjunt i al web teniu el calendari d'aquestes activitats del 18 al 26 de maig.
3) Com a màxim el 15/5 el professorat ha d'haver comunicat a l'alumnat si s’ha de presentar a les “Activitats finals”.  

4) El butlletí de notes de la 3a avaluació s'enviarà el 16/5 a la tarda. Qui s'hagi de presentar a les "Activitats finals" tindrà un comentari en la matèria corresponent.

5) Les classes de preparació de les PAU són del 28/5 al 16/6.  

6) Les qualificacions de l'avaluació final ordinària es lliuraran el dijous 28/5 a la tarda. 

7) Les reclamacions a les notes de l'avaluació final han de quedar enregistrades en aquest FORMULARI abans de les 11h del 3/6Avaluació i resolució de les reclamacions el 3/6 a les 16h. Lliurament de les resolucions a les 18h.

8) El dimarts 2/6 a les 12h Xerrada: “Matrícula PAU i Preinscripció universitària”. Recordeu els terminis: 
 • Matrícula PAU Convocatòria ordinària (7, 8, 9 i 10 de juliol) fins el 15 de juny de 2020
 • Preinscripció Universitària: [Dates pendents]

Respecte la última informació que us vàrem enviar s'han fet correccions a la puntuació del Llatí i uns aclariments sobre les matèries de Geografia, Història i Història de l'Art.

10) Més canvis a les PAU. Segons la nota de premsa del govern.cat del 18/5/2020: La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID:

 • Els exàmens tindran lloc els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària
 • La PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària s’endarrereix al 15 de juliol


Per a les persones  que no obtinguin el títol de BTX en l'avaluació final ordinària, el calendari encara provisional, serà aproximadament aquest:
 • Del 8 al 12 de juny : Recuperació de les matèries de 1r de BTX
 • De l'11 al 16 de juny: Activitats extraordinàries de 2n de Batxillerat diürn – Juny 2020.
 • El 17 de juny:  Lliurament de les notes de l'avaluació final extraordinària.
,   |   Sense comentaris   |  

Intercanvi Catalunya-Québec
El dia que el meu company d'intercanvi, que es diu Thomas va arribar, jo estava una mica nerviós i els primers dies no parlàvem molt, però poc a poc vam anar congeniant i vam encaixar molt bé i ens ho passàvem bé junts. Quan em va tocar a mi anar a casa seva vaig estar més nerviós i angoixat per haver de passar 3 mesos tan lluny i sense la meva família i els meus amics, però la seva família em va acollir molt bé, vaig gaudir del que havien de ser 3 mesos però van acabar sent 2, vaig conèixer molta gent, costums, menjars i esports nous als quals no estava acostumat. Va ser una experiència única que vaig tenir la sort de viure.  

Adrià Porta

dimarts, 19 de maig de 2020

, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

PAU Juliol (4 dies) i PAP graus Educació al Juliol

Ahir va sortit als mitjans de comunicació i avui ja tenim el comunicat oficial:
 • La convocatòria ordinària de la PAU s’allargarà un dia més fins al 10 de juliol donades les circumstàncies excepcionals causades per la COVID-19. La decisió de realitzar les proves en quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries per tal de donar compliment a les mesures de seguretat imposades per les autoritats sanitàries. 
Dates PAU convocatòria ordinàriadimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol de 2020.

Properament us informarem de com queda el nou horari de les proves.
 • Es modifica la data de la  PAP per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària, s'endarrereix al dimecres 15 de juliol de 2020.


dilluns, 18 de maig de 2020

, , , ,   |   Sense comentaris   |  

ESO4: Campanya informativa ensenyaments postobligatoris


Benvolguda família d'alumnat de 4t d'ESO, 

Sabem que estem vivint uns moments complexos. Des del tancament dels centres educatius, les administracions i professionals de l’educació continuem treballant incansablement per acompanyar-vos, donar resposta a aquesta situació excepcional i preparar-nos per recuperar un ritme de normalitat tan aviat com les condicions ho facin possible. 

És per això que us demanem la vostra atenció, perquè aquest és també un moment important per al vostre fill o filla que està a punt d’acabar 4t d’ESO i les famílies us heu de preparar per a la preinscripció als ensenyaments postobligatoris que tindrà lloc a partir del 27 de maig.

 • Us adjuntem una carta-fulletó signada per Josep Gonzàlez-Cambray i Joan Subirats, President i Vicepresident del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la informació rellevant actualment disponible (calendari, orientacions de l’oferta educativa...) perquè pugueu decidir sobre com continuar la propera etapa formativa.
 • Us demanem que us mantingueu connectats a edubcn.cat, on trobareu tota la informació actualitzada. Com sabeu, el Saló de l’Ensenyament (previst al març) es va suspendre i tota la informació de l’oferta educativa la trobareu a través d’Internet a les pàgines web dels centres educatius, així com a la del propi Consorci d’Educació. 

És important que tingueu present totes les possibilitats formatives que s’obren després de l’ESO, perquè totes són opcions de futur. Cada any millorem l’oferta formativa per adequar-la a la diversitat de perfils i situacions (com els nous formats de batxillerats professionals, en 3 anys..., els nous cicles o les passarel·les PFI) perquè tothom pugui seguir avançant. 

La solidaritat i la cooperació de tothom -professionals, famílies i alumnat- ens ajudarà a superar aquesta situació. Desitgem que passeu aquests dies de la millor manera possible i que ens tornem a veure ben aviat als centres educatius.

Rebeu una cordial salutació,


Equip directiu
, , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Tasques del 18 al 22/5/2020 i altres informacions


Us fem arribar les tasques setmanals per a l'alumnat de cada curs. La informació de les tasques la trobareu:

- En una la carpeta, de qual us donem l'enllaç, trobareu les tasques proposades setmanalment: 
IJB TASQUES COMUNICADES

Dins de la carpeta trobareu un fitxer per a cada nivell i setmana. El nom del fitxer comença amb la data en format any+mes+dia [aaaammdd] seguida d'ESO1, .... ,o BTX2. Per exemple, els fitxers d'aquesta setmana s'anomenen així: 20200511 ESO1, ...,20200511 BTX1

MOLT IMPORTANT: Per accedir als materials no heu de demanar cap permís. Tots són públics i no us cal cap altre permís. 
Es recomana que l'obriu amb Documents de Google


Els de BTX2 ja heu acabat la 3a avaluació i heu rebut l'informe de qualificació corresponent. Ara heu d'estar atents al: BTX2-Diürn Calendari final de curs (Maig 2020)

De la mateixa manera que heu fet fins ara, us demanem que seguiu en contacte amb el vostre professorat, tutors/es i diferents equips de coordinació. És la millor manera de conèixer la realitat de cada família i de cada alumne/a i poder fer així un bon seguiment i acompanyament tant a nivell emocional com de les diferents tasques proposades. 

No dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol aspecte que cregueu convenient.

Salutacions i cuideu-vos molt

Equip Directiu

dilluns, 11 de maig de 2020

, , , , , ,   |   Sense comentaris   |  

Inscripció a proves d'accés a estudis professionals, artístics, esportius (del 13 al 21/5/2020 ) i professionals de música i dansa (del 13 al 20/5)

Avui 11/5 s'ha publicat el NOU CALENDARI de diverses proves d'accés a ensenyaments professionals, artístics i esportius:

Remarquem tots aquests ja que la NOVA DATA d'inscripció  és del 13 al 21 de maig de 2020.


==LLIURAMENT DOCUMENTACIÓ I CONSULTES===

 • En el cas d’haver de presentar documentació, s’enviarà escanejada o fotografiada, per correu electrònic a: 

  provesaccesFP@jaumebalmes.net 
  indicant a l’Assumpte: "[MITJA] COGNOMS, NOM" o  "[SUPERIOR] COGNOMS, NOM" (Exemple: "[MITJA] SANCHEZ GARCIA, LLUIS" o "[SUPERIOR] SANCHEZ GARCIA, LUIS")

 • Qualsevol consulta o petició d’informació al correu: secretaria@jaumebalmes.net

Aquí teniu l'enllaç a tota la informació de les proves i un resum "A cop d'ull=Infografia" (les infografies, avui 11/5, no estan disponibles, s'estan actualitzant) 


També us pot interessar aquest altre:

Ensenyaments professionals de música i dansa

Inscripció: del 13 al 20 de maig de 2020
Per exemple
Conservatori Muncipal de Música de Barcelona