FP Preinscripció i matriculació

Preinscripció pel curs 2018-2019

Publicada l'ordre i el calendari complet al DOGC del 4/4/2018 

FP de Grau Mitjà del 14 al 24 de maig 

FP de Grau Superior del 29 de maig al 7 de  juny.   Poden fer ús de la sol·licitud electrònica
• Alumnes amb idCAT Mòbil, DNI electrònic, certificat digital, etc., que també disposin de l’identificador de l’alumne (escolaritzats a Catalunya des del 2015-2016).
Sol·licitud electrònica. El tràmit de presentació s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació d'identificació de la persona sol·licitant ni de l'alumne.

Han de presentar la sol·licitud amb suport informàtic
• Alumnes que no disposin d’un sistema d'identificació electrònica.
• Alumnes de fora de Catalunya.
• Alumnes de Catalunya no escolaritzats els darrers 3 cursos.

Sol·licitud suport informàtic. Perquè el tràmit tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el comprovant (en paper) acompanyat de la documentació, al centre demanat en primer lloc dins el termini previs per a la presentació de la documentació.

====================================


ESO i Batxillerat (BTX): Dissabte 10 de març 

De 9.30h a 13.30h visita a les instal·lacions del centre:
 • De 9.30h a 10.30h visita guiada per a les famílies de BTX. 
 • De 10.30h a 12.30h visita guiada per a les famílies de l'ESO. 
A les 10.30h xerrada informativa del Batxillerat. [Material de la sessióBatxillerat diürn   ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX  ==  Informació BatxiBac  ==  Batxillerat nocturn == Guia alumnes BTX nocturn][Itineraris BTX del centre:  BTX1-Diürn  ==  BTX2-Diürn  ==  BTX1-Nocturn  ==  BTX2-Nocturn == Exemple BTX1]

A les 12.30h xerrada informativa de l'ESO. [Material de la sessió:  ESO  ==  Informació llengües estrangeres a l'ESO i BTX]

FP Informàtica: 
 • Dissabte 10 de març a les 10.30h
 • Dimecres 25 d'abril de les 19h
  [Material de la sessióFormació Professional]

============================


MATRÍCULA GRAU SUPERIOR CURS 2018-2019

Abans de formalitzar la matrícula consulteu les bonificacions i exempcions que s'apliquen a les taxes i preus públics.

ALUMNAT DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2018. A partir del 15/06/2018 des de la secretaria del centre rebreu per correu electrònic instruccions de com formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic.  

ALUMNAT NOU AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 18 al 23 de juliol. El dia 17 de juliol, els alumnes admesos al centre rebran per correu electrònic les instruccions de com formalitzar la matrícula.

MATRÍCULA GRAU MITJÀ SMX CURS 2018-2019 

ALUMNES DEL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 25 al 27 de juny de 2018. L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2018/2019. 

ALUMNES NOUS AL CENTRE: El termini per formalitzar la matrícula és del 4 a l'11 de juliol de 2018. L'alumnat rebrà per correu electrònic la informació necessària per formalitzar la matrícula per al proper curs acadèmic 2018/2019.

INFORMACIONS IMPORTANTS
 
Ús espai menjador: full informatiu

Convalidacions:

Si es manifesta la intenció de convalidar unitats formatives (UF) o crèdits en el moment de la matrícula, aquests no es cobraran. Una vegada cobrats els crèdits o unitats formatives (UF), si es concedeix la convalidació NO es retornarà l'import abonat.


Convalidacions establertes:


Les convalidacions tenen els següents efectes:

 • La convalidació relacionada en títols LOE tindrà efecte de nota numèrica de 5 i farà promig amb la nota final de cicle.
 • La convalidació relacionada en títols LOGSE tindrà efecte de CONVALIDAT i no tindrà efectes en el promig de la nota final del cicle.  

No s'entén per convalidació un reconeixement d'un mòdul o crèdit cursat i superat, en aques cas serà un trasllat de nota numèrica:

 • Certificat de notes d'un altre cicle formatiu. El codi del mòdul o crèdit dels dos cicles formatius ha de ser exactament el mateix.
 • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses reconeguda pel programa Qualifica't amb requisits d'accés.
 • Certificat acadèmic de la formació impartida per empreses, mesures flexibilitzadores amb requisits d'accés. 
Sol·licitud d'exempció de la formació pràctica: documentació de sol·licitud 

HORARI DE SECRETARIA:
 • Matins: de dilluns a divendres de 9h a 13h
 • Tardes (només d'octubre a maig): dilluns i dimecres de 16 a 18h

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada