Batxibac

Batxibac (doble titulació batxillerat - baccalauréat) [PDF]


Què és i procés de preinscripció

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, entre ells l’Institut Jaume Balmes de Barcelona, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i dins d’aquest, cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.
L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès i per tant obtindrà la doble titulació de batxillerat simultàniament (l’espanyola i la francesa).

Per a l'accés als centres que imparteixin un currículum mixt que possibilita l'obtenció de la doble titulació de batxillerat i baccalauréat, els alumnes han d'acreditar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de 


Referència per a les Llengües. Al nostre centre aquesta acreditació pot ser:

 • mitjançant titulació oficial B1,
 • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
 • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o
 • amb la superació d’una prova de nivell que abans del període de preinscripció s'ha de fer al nostre centre (atenció al calendari).
Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès disponible i d'acord amb el calendari detallat. L'admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s'efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.


PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018

Preinscripció BatxiBac (Batxillerat - Baccalauréat)


 • 24 d'abril de 2017: cada centre batxibac fa pública l'oferta de places reservades per al programa batxibac 2017-2018,
 • 28 d'abril de 2017 a les 16h: prova de nivell de francès (per a qui no pugui acreditar els coneixements requerits).
 • del 2 al 4 de maig de 2017: presentació de sol·licituds al centre
 • 12 de maig de 2017: el centre publica la llista d'alumnat admès.


El currículum de Batxibac a l’Institut Jaume Balmes

Consulteu el nostre document explicatiu complet i actualitzat [PDF]

==========================

MATRICULA CURS 2016/2017

ALUMNAT DEL CENTRE:

 • BATXIBAC: 
  •  Autoritzacions: Retornar als tutors/es fins el 03/06/2016.
  •  Pagaments: Com a novetat aquest any els alumnes no hauràn de retornar el rebut de pagament, per aquest motiu és molt IMPORTANT especificar el nom i curs de l'alumne en el moment de fer efectiu el pagament. Data límit 23/06/2016

ALUMNAT NOU AL CENTRE:
 • 1r i 2n DE BATXIBAC :  del 5 al 12 de juliol - PENDENT

ALTRA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIONS IMPORTANTS:

0 comentaris :

Publica un comentari a l'entrada